+31 77 - 396 96 50
Menu
Nieuws
U bevindt zich hier:
  • Nieuws
Onderzoek

Onderzoek "MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

14 mei 2018

Uw mening telt!

MKB-Nederland gaat dit jaar weer haar onderzoek uitvoeren naar de dienstverlening vanuit alle gemeenten aan ondernemers. Aan u, als ondernemer wordt daarin gevraagd om aan te geven in welke mate u tevreden bent over de dienstverlening van uw gemeente.

Gemeente Venlo wil u graag op dit onderzoek attenderen en u uitnodigen om deel te nemen aan dit tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland "MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland". Deelname aan de digitale vragenlijst kost u vijf minuten van uw tijd.

Waarom meedoen?
U als ondernemer zorgt voor werkgelegenheid, een leefbare (binnen)stad en welvaart. MKB Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten of Venlo qua ondersteuning op de goede weg zit en wil graag horen op welke onderdelen het beleid volgens u wellicht beter kan. Zo probeert de gemeente Venlo eraan bij te dragen dat u op een prettige en succesvolle manier kunt blijven ondernemen. Tevens dingt de gemeente Venlo mee naar de prijs 'MKBvriendelijkste gemeente van Nederland'. Een titel die de gemeente Venlo met ere wil dragen. Dat betekent immers dat het Venlose ondernemersklimaat op orde is.

 Inhoud vragenlijst
Het onderzoek meet het ondernemersklimaat aan de hand van vier pijlers:

1. De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers;
2. Het imago van de gemeente;
3. Communicatie en beleid van de gemeente;
4. Beleving van de gemeentelijke lasten.

Doe mee!

Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijst uiterlijk eind juni 2018 in te vullen? De vragenlijst vindt u op: www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/venlo. Uiteraard worden uw antwoorden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

Vragen?

Het onderzoek naar de 'MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland' wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de projectleiders: Regina van Zanten of Ilse Elslo. Dit kan telefonisch via 050-313 11 33 of per e-mail: mkb@lexnova.nl

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar op: htttps://www.mkb.nl/MKBvriendelijkstegemeente

Hartelijk dank voor uw medewerking.

MKB-Nederland

Terug