100 gratis energiescans beschikbaar gesteld

100 gratis energiescans beschikbaar gesteld

Steeds meer ondernemers in Venlo gaan aan de slag met verduurzaming. Stichting Duurzame Bedrijventerreinen is daar trots op, maar begrijpt ook dat het onderwerp niet altijd bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Er zijn veel bedrijven die maatregelen moeten nemen als gevolg van wettelijke richtlijnen. De stichting stelt gratis energiescans ter beschikking om deze bedrijven inzicht in hun energieverbruik te geven. De eerste 100 bedrijven die zich melden, kunnen hier gebruik van maken.

Door Wesley Hegge

Van ledverlichting en isole- ren tot het zoeken van mogelijkheden voor energie- uitwisseling. ‘Ondernemers in Venlo zijn hard op weg om stappen te zetten op het hebben gemeld. Bij deze energiescan krijg je inzicht in alle mogelijkheden op het gebied van energiebesparing binnen het bedrijfspand. De rapportage die je ontvangt, geeft ook inzicht in de wettelijke verplichtingen waar je al aan voldoet en/of nog aan moet voldoen. Deze rapportage kunnen ondernemers een-op-een overnemen om te voldoen gebied van verduurzaming’, zegt Jacko D’Agnolo, projectleider Stichting Duurzame Bedrijventerreinen. ‘Energie-uitwisseling omvat jarenlange trajecten. Daarin speelt onze stichting een rol. Ik wil het deze keer echter hebben over laaghangend fruit. Dus hoe kun je je bedrijfspand met relatief eenvoudige toepassingen verduurzamen? Denk aan het isoleren van het pand, het installeren van zonnepanelen, ledverlichting of toepassing van energiezuinige verwarming.’

D’Agnolo benadrukt dat het hierbij draait om het omdenken van uitdagingen naar kansen. ‘Behalve dat je door dit soort toepassingen een bijdrage levert aan een beter milieu en het kostenvoordeel oplevert, dien je als bedrijfseigenaar ook te voldoen aan de zogenaamde Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Verbruikt jouw bedrijf op jaarbasis minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/ of 25.000 m³ aardgas? Zo ja, dan ben je verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De overheid wil weten of je deze maatregelen ook daadwerkelijk hebt uitgevoerd en daarom geldt sinds 1 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing.’

Maak het makkelijk
D’Agnolo snapt als geen ander dat het invullen van de informatieplicht complex en tijdrovend kan zijn. ‘Daarom gaan we als Stichting Duurzame Bedrijventerreinen ondernemers die lid zijn van Ondernemend Venlo (OV) helpen. We stellen 100 gratis energiescans beschikbaar aan bedrijven die meldingsplichtig zijn en dit nog niet aan de informatieplicht.’

Ondernemers hebben dus een unieke kans op een gratis energiescan. Uit gegevens blijkt dat circa 400 bedrijven op de bedrijventerreinen in Venlo die wel meldingsplichtig zijn dit nog niet hebben gedaan. D’Agnolo: ‘Ik begrijp dat ergens wel, de ondernemers zijn bezig met hun core business. Toch is het van belang dat verduurzaming van de onderneming de nodige aandacht krijgt. Er gelden verschillende verplichtingen voor bedrijven en kantoren, afhankelijk van energieverbruik en wettelijke richtlijnen. Zoals eerder aangegeven dient een bedrijf of instelling die 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar verbruikt, te voldoen aan   de   informatieplicht   energiebesparing. Bij andere (grotere) verbruikswaardes kan het zijn dat er bijvoorbeeld een verplicht energiebesparingsonderzoek (EBO) moet worden uitgevoerd. Vanaf 2023 moet ook ieder kantoor groter dan 100 vierkante meter minimaal energielabel C hebben. De energiescan geeft inzicht in de stappen die je als ondernemer kunt zetten om te voldoen aan deze verplichtingen.’

Klimaatroute
De energiescan vormt tevens het beginpunt van een begeleidingstraject van Klimaatroute. D’Agnolo: ‘Dat is een adviesbureau dat zich   helemaal   heeft   toegelegd op het uitvoeren van energiescans, het begeleiden van organisaties bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen en de collectieve digitale monitoring en rapportage van de maatregelen. Na de energiescan begeleidt de adviseur van Klimaatroute de ondernemer een jaar lang bij alle vraagstukken over het verduurzamen van de onderneming. De begeleiding bestaat onder andere uit het geven van concrete energiebesparende adviezen en het kosteloos aanvragen en vergelijken van offertes of het opstellen van subsidieverzoeken. Op deze wijze gaan ondernemers hun bedrijf verduurzamen, voldoen ze aan wettelijke verplichtingen en besparen ze kosten zonder dat het veel tijd kost.’

Elke editie wordt er in dit magazine aandacht besteed aan Stichting Duurzame Bedrijventerreinen. Stichting Duurzame Bedrijventerreinen werkt nauw samen met projectpartners OV, de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), gemeente Venlo en Rabobank Noord-Limburg aan de verduurzaming van onze bedrijventerreinen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en de provincie Limburg hebben hiervoor een subsidie verstrekt. Stichting Duurzame Bedrijventerreinen faciliteert ondernemers om collectieve initiatieven te onderzoeken op het gebied van duurzame energieopwekking en het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen.

Gratis energiescan
Onlangs hebben de ondernemers, die gevestigd zijn op een van de Venlose bedrijventerreinen en meldingsplichtig zijn maar dit nog niet hebben gedaan, een brief ontvangen over de mogelijkheid tot het laten uitvoeren van een gratis energiescan. Vraag nu de gratis scan aan via het contactformulier op de website van de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen. Alleen de eerste 100 bedrijven die zich melden, kunnen hier gebruik van maken. Wacht dus niet te lang en zet vandaag een belangrijke stap om te verduurzamen.

Aanmelden voor de energiescan of het stellen van vragen kan eenvoudig via het contactformulier op de website van Stichting Duurzame Bedrijventerreinen.

Translate »