IBI2 lanceert Duurzame Dwarsdenkers

IBI2 lanceert Duurzame Dwarsdenkers

Duurzame Dwarsdenkers is een innovatieve businessclub voor koplopers op het gebied van duurzaamheid die verder gaat dan alleen energietransitie. Maandelijks zullen wetenschappers en leden zich presenteren binnen een vastgesteld thema. Wetenschappers en koplopers zullen leden concreet en praktisch te woord staan tijdens rondetafelgesprekken. Aanvullend zullen persoonlijke business coaches vanuit IBI2 leden ondersteunen om tot nieuwe partnerships en business te komen.

In maandelijks terugkerende bijeenkomsten over duurzaamheid worden wetenschappers, designers, bedrijven, overheden en instellingen met elkaar in verbinding gebracht. Wetenschap en kennisoverdracht is de cruciale verbinder om tot nieuwe strategieën en innovaties te komen.

“Veel bedrijven realiseren zich dat ze duurzaamheid niet meer kunnen wegdenken uit hun bedrijf en diegenen die het niet doen weten eigenlijk al dat ze straks geen bestaansrecht meer hebben.” aldus Prof. Jan Rotmans, Transitiekunde Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op vrijdag 26 oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats van Duurzame Dwarsdenkers:

Stad van de toekomst.

Het roer moet om. Nieuwe kernpunten moeten worden ontwikkeld voor een nieuwe en duurzame economie. Hoe dit leidt tot een nieuwe inrichting van economie en samenleving wordt toegelicht door Arie Voorburg.

Arie Voorburg, is senior consultant en docent, hij studeerde systeemecologie, biofysica, filosofie en is gefascineerd door het fenomeen ‘stad’ in al zijn facetten, glorie en duistere kant. Arie Voorburg is al 20 jaar actief op het gebied van ecologie, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en complexe stedelijke vraagstukken. Hij is oprichter van de Socio Ecological Urbanism als een geïntegreerd raamwerk voor een duurzame stedelijke omgeving.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@duurzamedwarsdenkers.nl of het aanmeldformulier via www.duurzamedwarsdenkers.nl invullen.

Translate »