450 miljoen euro voor Duits-Nederlandse projecten

450 miljoen euro voor Duits-Nederlandse projecten

Vandaag, 21 april, is het startschot gegeven van het Europese samenwerkingsprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland

In totaal staan meer dan 450 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende projecten in de programmaperiode 2021-2027. Euregio rijn-maas-noord voorzitter Frank Meyer (r), burgemeester van Krefeld en vice-voorzitter Antoin Scholten (l), burgemeester van Venlo, ondertekenden de Interreg-overeenkomst in aanwezigheid van euregio-directeur Maike Hajjoubi.

In het kader van het Interreg-samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland, dat op 11 april officieel is goedgekeurd door de Europese Commissie, is meer dan 450 miljoen euro aan middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, alsmede bijdragen van de programmapartners en eigen bijdragen van de aanvragers, beschikbaar voor investeringen in het programmagebied. Het programmagebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot de Nederrijn aan weerszijden van de grens. Vanwege corona werd de Interreg-overeenkomst vooraf ondertekend door vertegenwoordigers van de programmapartners, waaronder ook door de euregio rijn-maas-noord (foto). In dit gebied zijn veel overeenkomsten qua cultuur en dialect en er werken ook veel mensen in het buurland. Projecten in het kader van het nieuwe Interreg VI-programma staan open voor burgers, bedrijven en organisaties die willen bijdragen aan de versterking van technische ontwikkelingen en innovatie, een groen en duurzaam programmagebied, een verbonden grensgebied en een Europa dat dichter bij zijn burgers staat.

Nadere informatie en de bijbehorende documenten zijn te vinden op www.deutschland-nederland.eu.

Translate »