BIZ lid worden

BIZ Bedrijven Investerings Zone

De totstandkoming van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) per 1 januari 2021 heeft ervoor gezorgd dat alle ondernemingen gevestigd op één van de 20 bedrijventerreinen in de gemeente Venlo, via de WOZ-beschikking een bijdrage leveren aan Ondernemend Venlo.

BIZ-bijdrage

De BIZ-bijdrage is een belasting die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

De voordelen van de BIZ

Dankzij de inkomsten uit de BIZ-gelden betaalt iedereen mee en zijn er dus geen “free riders” meer als het gaat om de collectieve belangen die O.V. voor haar ondernemers op de 20 businessparken behartigt. Denk daarbij aan zaken zoals camerabewaking, zwerfvuil problematiek, gladheidsbestrijding en veiligheidscertificaten. Ook uw parkmanager, Lidy Rutten, staat dankzij de BIZ inkomsten tot uw beschikking.

Gratis lid worden van Ondernemend Venlo

Ondernemend Venlo (O.V.) is dé ondernemersvereniging die de belangen behartigt van alle ondernemers die gevestigd zijn op één van de 20 bedrijventerreinen in de gemeente Venlo. Wij vertegenwoordigen daarmee de belangen van ruim 1200 bedrijven met zo’n 40.000 werknemers. De lokale belangen worden behartigd door de vier afdelingen; Tradeport, Noorderpoort, Spikweien/Lomm en Trade Port Zuid.

Achtergrond
U betaalt in het kader van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) een bedrag van € 287,16 (in 2023) via de BsgW (net als W.O.Z.-belasting). In 2020 hebben de bedrijven collectief gestemd voor verlenging van de BIZ. Het geld dat via de BIZ binnenkomt, zetten wij in om uw belangen te behartigen.

Wat doet Ondernemend Venlo dan zoal aan belangenbehartiging?
• Het bestuur van O.V., onder leiding van voorzitter Lizbeth van den Boogaart, heeft frequent overleg met stakeholders als gemeente, provincie, rijk en onderwijs over de belangen van de Venlose ondernemers op de verschillende bedrijventerreinen.
• O.V. organiseert en controleert collectieve belangen zoals camerabewaking, zwerfvuilproblematiek, gladheidsbestrijding en veiligheidscertificaten.
• O.V. organiseert ledenbijeenkomsten en neemt deel aan de organisatie van evenementen voor ondernemers. Denk daarbij aan de Lodewijk van der Grinten prijs, de nieuwjaarsbijeenkomst en de zomerbarbecue. Ook de vier afdelingen organiseren enkele ledenbijeenkomsten op jaarbasis.
• O.V. informeert u over zaken die voor u als ondernemer van belang zijn door middel van een maandelijkse nieuwsbrief, de website www.ondernemendvenlo.nl en het magazine ‘O.Venlo’.
• Parkmanager Lidy Rutten staat tot uw beschikking voor al uw vragen of opmerkingen. Zij is te bereiken via 06-22029721 of info@parkmanagementvenlo.nl.

Een zestal commissies ondersteunen bij dit alles:
• Arbeidsmarkt & Kennisontwikkeling
• Innovatie en Duurzaamheid
• Infrastructuur en Logistiek
• Maakindustrie i.s.m. Land van de Makers
• Internationalisering
• P.R. en Communicatie

Wat vragen we van u?
Als deelnemer van de BIZ mag O.V. u niet automatisch als lid registreren. Daar moet u expliciet toestemming voor geven. Als lid van O.V. kunt u meebeslissen over de besteding van de opbrengsten uit de BIZ, deelnemen aan alle activiteiten en evenementen en ontvangt u van ons regelmatig relevante informatie over de activiteiten en belangenbehartiging van O.V.. Wij nodigen u daarom van harte uit kosteloos lid te worden van O.V. en vragen u hiervoor het aanmeldformulier op onze website in te vullen: www.ondernemendvenlo.nl/lidworden

Lidmaatschap bedrijven niet op industrieterrein.
Translate »