Aantal WW-uitkeringen daalt licht, veel kansen in zorgberoepen

Aantal WW-uitkeringen daalt licht, veel kansen in zorgberoepen

Het aantal WW-uitkeringen in Limburg nam in februari 2021 met 1% af ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis was er wel een toename te zien. In de zorg zet de groei van de werkgelegenheid door en is er nog altijd sprake van krapte. De zorgsector biedt dan ook goede kansen op werk.

Aantal WW-uitkeringen daalt licht, op jaarbasis nog altijd sprake van toename
Eind februari 2021 telde de provincie Limburg 19.100 WW-uitkeringen. Dat was 1% minder dan in januari 2021 en een toename van 13% in vergelijking met februari 2020. De daling van het aantal WW-uitkeringen in februari volgt op twee maanden van stijging. Ook landelijk lag het aantal verstrekte WW-uitkeringen 1% lager ten opzichte van vorige maand en in vergelijking met februari 2020 was er sprake van een toename van 19%. Het WW-percentage in Limburg bedroeg in februari 2021 3,3%, iets hoger dan het landelijke WW-percentage van 3,1%.

Werkgelegenheidsgroei in de zorg zet zich voort
De coronacrisis heeft een grote impact op de zorg. Enerzijds hebben met name ziekenhuizen te maken met een stijgende vraag naar acute zorg van coronapatiënten. Anderzijds is een deel van de planbare zorg afgeschaald om de zorg voor coronapatiënten op te kunnen vangen. Ook in andere delen van de zorgsector is de impact groot. Zo hebben onder andere tandartsen en fysiotherapeuten als gevolg van de maatregelen (tijdelijk) geen of minder zorg kunnen bieden. Huisartsen hebben te maken gehad met een daling van het aantal consulten. In de ouderenzorg zijn bepaalde activiteiten, zoals dagbesteding, tijdelijk niet meer mogelijk. Al deze effecten samen leidden ertoe dat de banengroei in
de zorg in het begin van 2020 werd afgeremd, maar desondanks neemt de werkgelegenheid nog steeds toe1. Aan het eind van het derde kwartaal van 2020 waren er in elke branche binnen de zorg meer banen voor werknemers dan een jaar eerder. Het duidelijkst was die toename te zien in de verpleging, verzorging & thuiszorg (VVT). Landelijk waren er in 2020 meer dan 1,2 miljoen banen van werknemers in de zorg (exclusief zelfstandigen). Prognoses van UWV voor 2021 gaan uit van een verdere groei van de werkgelegenheid in de zorg als geheel. Zie ook de sectorbarometer zorg van UWV voor meer informatie over de arbeidsmarkt in deze sector.

WW-uitkeringen voor zorgberoepen op jaarbasis gedaald
Het aantal WW-uitkeringen voor beroepen in de zorg (het betreft hier een selectie van 61 zorgberoepen) nam in de provincie Limburg in de periode van februari 2020 tot en met mei 2020 toe met 5%. Ter vergelijking: het totale aantal WW-uitkeringen over alle beroepsklassen gezamenlijk steeg in Limburg in dezelfde periode met 23%. Sinds de zomerperiode van 2020 laat het aantal WW-uitkeringen vanuit zorgberoepen in Limburg een duidelijke daling zien. In februari 2021 lag het aantal WW-uitkeringen voor zorgberoepen in Limburg 3% lager dan in februari 2020. Voor SJKberoepen (Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang) lag het aantal WW-uitkeringen in Limburg in februari 2021 4%
hoger dan een jaar daarvoor.

In 2019 stonden er in Limburg doorlopend veel vacatures open voor zorgberoepen. In de eerste helft van 2020 zakte dat terug, maar de daling bleef beperkt en in de tweede helft van het jaar was er sprake van een toename van het aantal vacatures. Eind 2020 waren er 1.250 openstaande vacatures voor zorgberoepen in Limburg. Daarmee lag het
aantal openstaande vacatures weer bijna op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Van de openstaande vacatures voor zorgberoepen in Limburg zijn eind 2020 de meeste voor verzorgenden individuele gezondheidszorg (verzorgenden IG, 19%), groeps- en woonbegeleiders (10%) en basis verpleegkundigen (9%).

Translate »