Activiteiten Arbeidsmarkt en Kennisontwikkeling

Activiteiten Arbeidsmarkt en Kennisontwikkeling

Actieprogramma 2020-2021:

Realisatie Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de maakindustrie te starten najaar 2021.
Participeren in het project Venlo Studentenstad ter bevordering van het leef- en werkklimaat van studenten in Venlo.
Realiseren van activiteiten ter bevordering van de bekendheid en het imago van de maakbedrijven in de regio o.a. door participatie en deelname aan symposia en het organiseren van open dagen bij bedrijven.
Het leggen van verdere verbindingen tussen de resultaatgroep en het VO-, VMBO-, MBO- en HBO-onderwijs, mede gericht op het invullen van (afstudeer)stageplekken.
Participeren en leggen van verbindingen binnen het kader van de regionale investeringsagenda om te komen tot fieldlabs voor Techniek en Logistiek, Voeding en Gezondheid, Future Farming en Grensoverschrijdend ondernemerschap.
Participeren en leggen van verbindingen binnen het project Sterk Techniek Onderwijs.
Participeren en leggen van verbindingen binnen de uitvoeringsagenda arbeidsmarkt van de Gemeente Venlo.
Realiseren van WO-trainee ships in de regio samen met de Gemeente Venlo.

Fontys Venlo werkt graag via haar lectoraten, innovatielab’s en opleidingen en cursussen met bedrijven samen aan oplossingen die zowel uw bedrijf als de regio versterken.

Klik hier voor Fontys Venlo Wegwijzer met mogelijkheden en contactgegevens.

Nieuw vanaf maart 2020: “Hybride Opleiders Limburg”: Hybride Techniekopleiders zijn én blijven werkzaam in uw bedrijf. Daarnaast zijn ze – in deeltijd en als nevenactiviteit – praktijkopleider, gastdocent en techniekambassadeur.

Klik hier voor de flyer van Hybride techniek opleiders

Translate »