Activiteiten Commissie Innovatie en Duurzaamheid

Activiteiten Commissie Innovatie en Duurzaamheid

OV schrijft in haar beleidsplan dat duurzame innovatie cruciaal is voor de economische ontwikkeling van de regio. Uit de inventarisatie blijkt dat ondernemers beseffen dat een momentum is bereikt dat technologische- en andere ontwikkelingen zo snel gaan, dat individuele bedrijven niet meer op eigen houtje kunnen innoveren. Tegelijkertijd de constatering dat het bestaande bedrijfsleven (en vooral het MKB) te weinig betrokken is bij innovatie activiteiten die worden georganiseerd door de provincie Limburg en de kennisinstellingen. Dat is een gemiste kans, het gevestigde bedrijfsleven kan alleen al aan ondernemerskracht een enorme input leveren. Stel je voor wat een rendementsboost gegeven kan worden aan de overheidsinvesteringen voor innovatie als onze ondernemers aan gaan sluiten!

Op de eerste plaats wil de Commissie Innovatie en Duurzaamheid ondernemers Inspireren en in beweging brengen. Vanuit de haarvaten van Ondernemend Venlo ondernemers bereiken en stimuleren om in samenwerking met andere ondernemers, ondersteund door kennisinstellingen en overheden, te innoveren. Dus ga naar de innovatie portal en stel uw vraag!

De ondernemers van Ondernemend Venlo geven aan groot belang te hechten aan innovatie en ruim 70% heeft concrete innovatie projecten lopen binnen het bedrijf. Aandachtspunt is dat slechts 32% hierover tevreden is. Dat betekent dat we als Commissie Innovatie en Duurzaamheid aandacht schenken aan het proces van innovatie. De innovatie Portal wordt gevuld met concrete Instrumenten en Praktijkverhalen. Ook geven ondernemers aan dat ze door de bomen het bos niet meer zien.

Op initiatief van de Commissie Innovatie en Duurzaamheid is een project gestart “Duurzame bedrijventerreinen“.

 

 

.

In juli 2017 heeft Ondernemend Venlo, in samenwerking met Maastricht University, een inventarisatie uitgevoerd onder haar leden over het onderwerp innovatie.

Klik hier voor het rapport van de inventarisatie
Translate »