Activiteiten Smart Logistics

Activiteiten Smart Logistics

Op 10 februari 2017 heeft Smart Logistics Venlo het meerjarig actieprogramma “Volle Kracht Vooruit” gepresenteerd. Met het actieprogramma werken alle stakeholders tezamen aan versterking van de logistieke sector in Noord-Limburg in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De regio wil daarbij inzetten op de belangrijkste drijvers van de logistieke sector van dit moment:

FASTEST LANE

Snelheid; de regio zet zich in om de snelle verbinding met de mainports Rotterdam en Antwerpen te behouden en tegelijker- tijd een concurrerende regio te blijven door het netwerk te verstevigen met diverse continentale bestemmingen.

TRUSTED GATE

Betrouwbaarheid; De regio ambieert het meest betrouwbare knooppunt zijn in het internationale logistieke netwerk.

PROFITABLE PLATFORM​

Kosten; bedrijven zetten zich in om het knooppunt te zijn waar logistieke bedrijven de diensten tegen een concurrerende prijs kunnen aanbieden

SUSTAINABLE SOLUTIONS

Duurzaamheid; alle stakeholders moeten zich blijven inzetten om diensten zo duurzaam mogelijk aan te bieden zodat de logistieke regio ook op langere termijn een aantrekkelijke regio blijft.

Translate »