Arbeidsrecht op de schop per 1 augustus 2022

Arbeidsrecht op de schop per 1 augustus 2022

Door middel van een EU-richtlijn dienen de arbeidsvoorwaarden voor werkgever en werknemer transparant te zijn. De drie belangrijkste wijzigingen zijn: uitbreiding van de informatieplicht, kosteloos aanbieden van verplichte scholing en geen verbod meer op nevenwerkzaamheden. Ook hebben werkende ouders vanaf 2 augustus recht op negen weken betaald ouderschapsverlof.

De nieuwe wet heeft per 1 augustus 2022 onmiddellijk effect, ook voor arbeids- overeenkomsten die vóór de inwerkingtreding zijn gesloten.
Hieronder geven wij een overzicht wat er allemaal verandert:

Informatieplicht uitgebreid
Werkgevers zijn voortaan verplicht om naast de al bestaande informatieplicht extra informatie te geven over de opzegmogelijkheden en de voorwaarden in de proeftijd. Deze informatie dient schriftelijk aan werknemers te worden verstrekt.

Tweede baan of vrijwilligerswerk
Nevenwerkzaamheden mag door een werkgever alleen nog worden geweigerd op basis van een objectieve reden. U kunt werknemers niet zondermeer verbieden om buiten het werkrooster voor een ander te werken.

Voorspelbaar werkritme
Voor oproepkrachten is de werkgever verplicht aan te geven op welke dagen de oproepkracht verplicht is om te komen werken als hij hiervoor wordt opgeroepen.

Studiekostenbeding
Betaalde studiekosten kunt u niet op werknemers verhalen als het om noodzakelijke scholing/opleiding gaat om het beroep uit te oefenen en u verplicht bent om die aan te bieden. De werkgever is verplicht om deze scholing te betalen. De opleidingsuren zijn arbeidsuren.

Al overeengekomen terugbetalingsregelingen zijn per 1-8-2022 nietig als het gaat om noodzakelijke scholing.

Zowel de Tweede als Eerste Kamer hebben ingestemd met het voorstel voor de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’. De EU-richtlijn heeft als doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen, en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Gelet op de wijzigingen wordt geadviseerd om arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen te laten controleren en aan te passen.

Translate »