Asfaltonderhoud Nijmeegseweg 21 – 24 juni

Asfaltonderhoud Nijmeegseweg 21 – 24 juni

Binnenkort start de Provincie Limburg met de uitvoering van asfaltonderhoud aan de N271 in Venlo.

Planning
Start: maandag 21 juni om 7:00 uur tot donderdagmiddag 24 juni 16:00 uur mits er geen hinder wordt ondervonden van de weersomstandigheden.

Alle bedrijven, zij het met een omweg, blijven bereikbaar.

Toelichting op de planning zoals deze nu bekend is.
Maandagochtend 21 juni 7:00 uur start werkzaamheden, het hele wegvak wordt afgesloten. Er wordt begonnen met het verwijderen van de asfaltverharding en het reinigen.

Dinsdag 22 juni aanbrengen van de eerste asfaltlaag en aanbrengen van lussen.

Woensdag 23 juni aanbrengen van de deklaag.

Donderdag 24 juni aanbrengen van markeringen en afrondende werkzaamheden. Het plan is om omstreeks 16:00 gereed te zijn zodat de koopavond via de normale weg bezocht kan worden

In de afbeelding is het betreffende werkgebied ter verduidelijking weergegeven. Het rood gemarkeerde wegvak is voor verkeer afgesloten.

Bereikbaarheid
Zoals in de afbeelding is weergegeven, is de hoofdrijbaan van de N271 tussen de rotonde Europaplein en de kruising ter hoogte van de L.J. Costerstraat afgesloten voor verkeer. Het industrieterrein Veegtes en de winkels zijn via de omleiding, die in de afbeelding in blauw is aangeduid bereikbaar. De omleiding is ook middels bebording aangegeven

Uiteraard zijn de hulpdiensten geïnformeerd over onze werkzaamheden.

Als de werkzaamheden door omstandigheden uitgesteld moeten worden, voeren we deze uit in de periode van maandagmorgen 28 juni 7:00 uur tot donderdagmiddag 1 juli 16:00 uur.

De werkzaamheden worden ook op de site van de Provincie Limburg vermeld, hier zal er verwezen worden naar de site van Melvin.

Translate »