Beheer openbaar groen wordt aangepakt

Beheer openbaar groen wordt aangepakt

Ondernemend Venlo en de gemeente Venlo hebben hun handen ineengeslagen om de vergroening en verduurzaming van de Venlose bedrijventerreinen aan te pakken. In de werkgroep Beheer Openbaar Groen is een nauwe samenwerking tussen gemeente en Ondernemend Venlo. Op initiatief van deze werkgroep zijn Lidy Rutten (parkmanager Ondernemend Venlo) en Marco Verhaegh  (technisch specialist groen, gemeente Venlo) samen een rondje langs alle bedrijventerreinen gaan rijden om de problematiek met eigen ogen te zien. Hiervan is een rapport gemaakt en worden er nieuwe projecten uitgerold.

Verwilderde plantsoenen, kwalitatief mindere bomen en beschadigde bermen; het zijn allemaal kwesties die zich afspelen op de Venlose bedrijventerreinen. Lidy Rutten maakte er als parkmanager de afgelopen jaren meerdere malen melding van bij de gemeente Venlo. “Er werd geen directe actie ondernomen”, zegt ze.

‘Door er samen over te praten, krijg je interactie. Dat leidt naar mijn mening tot een goed eindresultaat’

Dat zorgde voor frustraties, met als gevolg dat meerdere werkgroepen van Ondernemend Venlo sneuvelden. “Er werd niet goed samengewerkt”, zegt Hans Schreurs, voorzitter van de werkgroep ‘Beheer Openbaar Groen Ondernemend Venlo’. “Bij de nieuwe start zijn we met de gemeente om tafel gaan zitten en hebben we duidelijk gemaakt dat samenwerken noodzakelijk is om verder te komen.” Met deze insteek en enkele nieuwe leden werd een nieuwe commissie geboren. Beide partijen hadden dezelfde doelstelling: het onderhoud verbeteren en het verduurzamen van de bedrijventerreinen. “Het was belangrijk dat de traditionele cultuur binnen de gemeente Venlo meer open moest worden. Dit is mede dankzij het initiatief van Rutten en Verhaegh goed gelukt.”

Het werkveld in
Lidy Rutten en Marco Verhaegh bezochten in april samen alle twintig Venlose bedrijventerreinen. “Zo’n actie was nog nooit uitgevoerd, het was voor beide partijen een echte openbaring”, zegt Rutten. “Verhaegh schrok op diverse locaties van de situatie. Het ziet er niet uit”, was zijn eerste reactie. Het voelde fijn om als Ondernemend Venlo die bevestiging te krijgen; eindelijk begreep de gemeente wat wij bedoelden.”

In kaart brengen
Volgens Verhaegh zijn er meerdere belangrijke factoren waardoor de gemeente het groen op de bedrijventerreinen de afgelopen jaren niet voldoende heeft kunnen bijhouden. “Onderbezetting is er één van”, zegt hij. “Gelukkig telt de groenafdeling sinds eind vorig jaar meer collega’s, omdat groen voor de gemeente een steeds belangrijkere functie krijgt. Onze openbare ruimte bestaat voor een overgroot gedeelte uit groene elementen. Deze vormen het dagelijks decor voor onze burgers en bedrijven. In een verzorgde groene openbare ruimte woon, werk en leef je prettiger.” Daarnaast kwam Verhaegh er door het veldonderzoek achter dat het beheersysteem niet helemaal up-to-date is. “Omdat de openbare ruimte aan verandering onderhevig is, is het belangrijk om deze gegevens bij te houden in een systeem. Zo weten wij als gemeente Venlo, net als de aannemers die voor ons werken, exact waar ze werkzaamheden wel of niet dienen uit te voeren.”

Een belangrijke vervolgstap waar de gemeente Venlo momenteel actief mee bezig is, is het actualiseren van het digitale beheersysteem en het ervoor zorgen dat aannemers met dit systeem kunnen gaan werken. “Het is een proces dat niet van vandaag op morgen geregeld is. Het is essentieel voor het dagelijks beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. Onze toezichthouders vervullen hierin een belangrijke rol. Zij sturen de aannemer aan en beantwoorden ook diverse meldingen van burgers of bedrijven.”

Melding
Rutten roept bedrijven op een melding te maken wanneer er iets mis is met het groen in hun omgeving. “Wellicht is het vertrouwen afgezwakt omdat bedrijven weleens problemen hebben gemeld, maar er niks mee is gedaan. Daarom hoopt de gemeente het vertrouwen te kunnen terugwinnen, want met onze nieuwe strategie hopen we dat de gehele aanpak gaat veranderen.”

Volgens Scheurs krijgt de gemeente vaak onterecht de schuld wanneer groen in de openbare ruimtes niet wordt bijgehouden. “Het gebied kan ook van Rijkswaterstaat, Waterschap, de Provincie of het Limburgs Landschap zijn. Daarom moeten we de grenzen goed in kaart brengen, zodat de partijen weten voor welk gebied ze verantwoordelijk zijn en het gebied kunnen onderhouden.”

Uitbesteding
Vanuit de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen worden de komende jaren projecten gerealiseerd. In deze projecten coördineert de gemeente niet, maar geeft de uitvoerende partijen randvoorwaarden mee”, zegt Verhaegh. “Uiteraard willen we weten welke plantensoorten er worden toegepast, hoe ze omgaan met het waterbergend vermogen van wadi’s of vijvers en met de inpassing van bestaande bomen. Wel vinden we het belangrijk dat (hoveniers)bedrijven hun eigen creativiteit en expertise in de plannen kwijt kunnen.” Momenteel ligt er een plan klaar voor verduurzaming van bedrijventerrein Spikweien in Lomm. “Een bureau heeft een plan gemaakt en wij hebben randvoorwaarden meegegeven. We willen dat het terrein duurzaam wordt ingericht, want als het onderhoud ten einde loopt, willen we als gemeente het terrein terug in beheer kunnen nemen zonder dat de bomen aftakelen en de beplanting is verwaarloosd.” Volgens Verhaegh is het bij de verduurzaming van de bedrijventerreinen belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in goede grond. “Daar proberen we richting aan te geven. Onlangs hebben we op het stadskantoor een interview gegeven waarbij de inschrijvende partijen aan tafel vragen konden stellen. Door er samen over te praten, krijg je interactie. Dat leidt naar mijn mening tot een goed eindresultaat.”

‘Waar eerst alleen traditioneel onderhoud werd verricht, gaan we nu de bedrijventerreinen vergroenen, verduurzamen en verfraaien’

Antivervuiling
“Als de bedrijventerreinen er netter uitzien, zullen ze ook minder snel worden vervuild”, zo stelt Schreurs. “Rommel trekt immers rommel aan.” Daar is Rutten het mee eens. “Chauffeurs hebben zo minder snel de neiging om rotzooi buiten weg te gooien dan wanneer de grond is verwilderd.” Onlangs startte de werkgroep een project bij de Faunalaan, waar veel wildgroei is. Een gedeelte is aangepakt en opgeknapt. Zo is het gras gemaaid en zijn struiken verwijderd. “Het is een wereld van verschil tussen het behandelde en niet-behandelde gebied. “Ons doel is dat uiteindelijk alle wildgroei bij bedrijventerreinen verdwijnt en het er overal zo netjes uitziet”, zegt Rutten. Alle leden van de werkgroep Beheer Openbaar Groen Ondernemend Venlo zijn blij met deze nieuwe intensieve samenwerking en alle projecten die daaruit zijn ontstaan. Schreurs: “Waar er eerst alleen door de gemeente traditioneel onderhoud werd verricht, gaan we nu – met derden – de bedrijventerreinen vergroenen, verduurzamen en verfraaien. Het wordt een totaal andere beleving.”

Een melding maken kan via: www.venlo.nl/melden-aan-de-gemeente

Translate »