Bijeenkomst Havenvisie 28 mei

Bijeenkomst Havenvisie 28 mei

Op dinsdagavond 28 mei a.s. organiseert gemeente Venlo voor de ondernemers in de Industriehaven een bijeenkomst over de Havenvisie. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
De bijeenkomst is van 19.00 – 20.30 uur en vindt plaats in het Stadskantoor te Venlo.

De Havenvisie
Het college besloot begin dit jaar dat het nodig is de Havenvisie te actualiseren en gaf opdracht dit in gang te zetten.
Het vaststellen van de nieuwe Havenvisie gebeurt door de raad. Dit zal naar verwachting het komend najaar zijn.
De raadsinformatiebrief waarin dit wordt toegelicht ontvangt u één dezer dagen.

Proces tot nu
Op 29 januari jl. werd als aftrap van het proces om te komen tot een actuele Havenvisie een informatiebijeenkomst gehouden.
Hierbij waren zowel ondernemers uit de industriehaven aanwezig als de partijen van de jachthaven. Met deze laatste lopen inmiddels de gesprekken over de toekomst van de jachthaven.
Dat willen wij ook graag doen met de ondernemers, maar dan ten aanzien van de toekomst van de industriehaven.

In februari jl. deed de raad, met behulp van een raadsnotitie, een eerste verkenning op een aantal strategische keuzes voor de havenvisie.
Daarmee heeft de raad aan het college de door de raad gewenste denkrichting meegegeven.

Waarom deze bijeenkomst
Wij vinden het belangrijk te weten hoe de ondernemers aankijken tegen de toekomst van de industriehaven; wat is wat u betreft belangrijk om in deze visie vast te leggen.
De bijeenkomst van 28 mei a.s. is voor u dan ook het vervolg op deze eerste bijeenkomst en is specifiek bedoeld om in gesprek te gaan met de ondernemers.
Op deze avond willen wij dan ook met ú de strategische keuzes en thema’s langslopen. Wij horen graag uw mening daarover. Daarnaast informeren wij u over de denkrichting die de raad ons heeft meegegeven.
Wethouder Erwin Boom, de verantwoordelijk portefeuillehouder voor de Havenvisie, aanwezig in de bijeenkomst van januari, zal ook bij deze vervolgbijeenkomst(en) met de ondernemers bijwonen.

Tot slot
Wij willen met zoveel mogelijk partijen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de haven, het gesprek aangaan. Wij hopen dan ook op een grote opkomst.
Mocht u ondernemers kennen waarvan u denkt dat deze bijeenkomst interessant kan zijn aarzel dan niet hen op de bijeenkomst te attenderen.
Bij elke bijeenkomst bestaat de mogelijkheid voor de deelnemers om hun eigen contactgegevens achter te laten. Zij worden dan in het vervolg door ons op de hoogte gehouden.

Klik hier voor: Uitnodiging bijeenkomst ondernemers over Havenvisie 28 mei 2019

Met vriendelijke groet,

Joram Donkers
Projectmanager Havenvisie

Translate »