Interessante bijeenkomst Tradeport bij Casino

Interessante bijeenkomst Tradeport bij Casino

Gisteren 16 november organiseerde de afdeling Tradeport een informatieve bijeenkomst bij Holland Casino. Ruim 70 ondernemers hadden zich aangemeld.

Na het welkomstwoord van voorzitter Bas Holla vertelde Joris Tenhagen over het project Last Mile. Samen met Greenport Venlo, de provincie, de gemeente en een aantal bedrijven heeft Ondernemend Venlo gekeken naar een oplossing voor de bereikbaarheid van de bedrijven op Tradeport Noord.
In overleg met Arriva is er een dienstregeling op 2 haltes afgesproken. Daarop sluiten busjes aan die de aangesloten bedrijven 4 x in het uur aandoen. Hierbij is rekening gehouden met de werktijden van de ploegendiensten. Door alle partijen wordt geld hiervoor bij elkaar gebracht.
Er wordt een reserveringsApp toegevoegd en er wordt nog gekeken naar een betere fietsinfrastructuur.

Daarna is het woord aan de voorzitter van Ondernemend Venlo, Peter Thissen, die vertelt over de uitslagen van het onderzoek over arbeidsmigrantenhuisvesting. Klik hier voor de rapportage van het onderzoek..

Parkmanager Lidy Rutten vertelt waar ze zich zoal mee bezighoudt voor de ondernemers op Tradeport:
Veiligheid:
Lidy communiceert met de politie en brandweer over de branden, insluipingen en straatraces. Dit wordt verder opgepakt in de werkgroep Veiligheid.
Door het cameraproject is er minder criminaliteit.
Binnenkort start het project AED op Tradeport. Ondernemers krijgen nog bericht hierover.

Infra:
Er is van de gemeente een voorstel ontvangen om de gladheidsbestrijding op de terreinen uit te breiden. Lidy gaat er vanuit dat dit later in 2019 in werking kan treden.
In overleg met de politiebond en Intergarde/Polygarde is een plan gemaakt om vrachtwagenparkeeroverlast aan te pakken in een opleidingstraject.
Er gaat een project lopen voor glasvezel op Tradeport Noord en Ubroek. Verder wordt er gekeken naar bebording.

Beheer openbare ruimte:
Er is onder andere een werkgroep groen opgericht die samen met de gemeente probeert om het onderhoud tot een hoger plan te brengen. Voor zwerfafval heeft L’Ortye een plan aangeboden met afvalbakken op Magalhaesweg en Livingstoneweg en is er een samenwerking met Collin, Bleu Innovation en Greenport Venlo.
Andere projecten zijn op het gebied van Natuurbeheer (overlast konijnen) en Klimaatadaptatie.

Holland Casino
Na deze onderwerpen was het de beurt aan de heer Noel Leise, directeur regio Zuid van Holland Casino die filmpjes liet zien over Holland Casino en natuurlijk over het mooie nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw zal over 2 jaar operationeel zijn.
Verder gaf hij nog een mooie inkijk in de wereld van een casino en speciaal de vestiging in Venlo.

Onverwacht kwam de heer Theo van Dooren op het podium die de aanwezigen verraste met een verbluffend cadeau.

Onder het genot van heerlijke hapjes aangeboden door het casino, werd er nog gezellig gepraat en kennis gemaakt met collega ondernemers en wethouder Vervoort.

In het volgende magazine komt een uitgebreid verslag.

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Constance Jentjens

Translate »