Bijna twintig procent ondernemers vreest voor einde bedrijf

Bijna twintig procent ondernemers vreest voor einde bedrijf

LIMBURG – MKB-Limburg en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) hebben samen met Parkmanagement Midden-Limburg, de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) en Ondernemend Venlo een onderzoek laten uitvoeren onder 547 Limburgse bedrijven naar de impact van het coronavirus COVID-19 op het bedrijfsleven in Limburg. 

De impact van de coronacrisis wordt als groot tot zeer groot ervaren (70% van de respondenten), vooral op financieel gebied. Iets meer dan de helft (54%) van de bedrijven verwacht een financiële impact tot €500.000. 9% verwacht financiële schade die groter is dan €1.000.000. Ongeveer de helft van de bedrijven verwacht tussen de één en zes maanden in de financiële problemen te komen.

Einde bedrijf
18% van de bedrijven ervaart een bedreiging van het voortbestaan van zijn of haar bedrijf, terwijl een ruime meerderheid van de bedrijven verwacht dat deze crisis een sterke impact zal op het bedrijf, maar niet zal leiden tot een faillissement.

De door de bedrijven genomen maatregelen betreffen vooral hygiënemaatregelen (zoals mondkapjes, extra handgel) een coronaprotocol, verkorting van arbeidsuren en het naar huis sturen van medewerkers om zo veel mogelijk thuis te werken.

Hulp
Bedrijven zijn in verband met de coronacrisis vooral geholpen met financiële regelingen en advies: belastingvrijstellingen/uitstel en overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) zoals de BMKB-regeling, borgstelling kredieten, Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en Bbz-regeling. Daarnaast heeft een groot deel van de bedrijven behoefte aan advies voor werknemers over werkzekerheid, inzetbaarheid en toekomst.

Huub Narinx, directeur LWV: “Wij doen een dringend beroep op de overheden om zoveel mogelijk samen te werken als overheden en één lijn te trekken als Rijksoverheid, Provincie en gemeenten. Het is belangrijk dat versnippering wordt voorkomen.” Daarnaast doet de LWV een appèl op gemeenten om zoveel mogelijk opdrachten nu al te verstrekken naar ondernemers zodat er continuïteit blijft in het werk.

Impactscan
Monique Princen, voorzitter MKB-Limburg: “De resultaten van de scan helpen ons om beleidsmakers te informeren zodat effectieve maatregelen kunnen worden ingezet. Het is dus belangrijk dat ondernemers de scan invullen. We kunnen de impact van de crisis proberen te beperken door elkaar goed te informeren, en in samenwerkingsverband te werken aan maatregelen en oplossingen.”

Deze impactscan is vóór de bekendmaking van de beperkende maatregelen gehouden en zal in de komende periode worden herhaald om te inventariseren of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. De scan zal worden gepubliceerd op de websites van de organisaties.

Translate »