BIZ campagne

BIZ campagne 2020-2025

Na een campagne van 2 maanden deur aan deur stemmen opgehaald te hebben, is de grootste Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van Nederland met weer 5 jaar verlengd. Deze BIZ is voor 20 bedrijventerreinen met zo’n 1.285 bedrijven met 40.000 werknemers op 20 bedrijventerreinen. De BIZ van Ondernemend Venlo is zowel in opbrengst als in aantal deelnemers de grootste van Nederland.

61% van de stemgerechtigden heeft gestemd waarvan 89% JA heeft gestemd. Elke vijf jaar moet het draagvlak voor de BIZ worden gemeten, om het vijf jaar voort te kunnen zetten. Dat betekent dat minstens 50 procent van de bedrijven zijn stem moet uitbrengen. Van de uitgebrachte stemmen moet 75 procent vóór zijn.

De focus van de plannen 2021-2025 liggen bij projecten op het gebied van infrastructuur, arbeidsmarkt & kennisontwikkeling, duurzaamheid & innovatie en veiligheid. Zo is een belangrijk speerpunt voor de toekomst de verduurzaming van de bedrijventerreinen. Inmiddels is er een subsidie voor een pilotproject van € 1,8 miljoen verkregen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en van de Provincie Limburg.

Onderstaand nog een filmpje over de campagne

Translate »