BIZ: Met een kleine bijdrage een groot verschil blijven maken

BIZ: Met een kleine bijdrage een groot verschil blijven maken

Het wordt ongekend spannend. Ondernemend Venlo kan alleen het werk voortzetten wanneer de ondernemers volgend jaar vóór een verlenging van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) stemmen. Onderneemster Marivonne van Kralingen gaat de ruim 1300 bedrijven, die Ondernemend Venlo vertegenwoordigd, mobiliseren zodat het verplichte opkomstpercentage van vijftig procent gehaald wordt. Als vervolgens twee derde positief stemt, kan Ondernemend Venlo haar werk voortzetten en de BIZ-gelden inzetten voor investeringen waar álle bedrijven op de bedrijventerreinen van profiteren.

Tekst: Wesley Hegge

“De Venlose ondernemers zijn blij met de ontwikkelingen die op allerlei vlakken gaande zijn, maar weten vaak niet dat de BIZ dit mogelijk maakt”, zegt advocaat/onderneemster Marivonne van Kralingen in de Innovatoren. Ondernemend Venlo (O.V.) heeft op de achtste etage een eigen ruimte waar namens 1300 bedrijven regelmatig overleg gevoerd wordt met overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties. “Dankzij de BIZ zijn we in staat om de vele collectieve belangen die de ondernemers hebben optimaal te behartigen.”

Bovendien is het de uitvalsbasis van parkmanager Lidy Rutten. Ook het blijven bestaan van haar functie hangt af van de draagvlakmeting. Lidy onderhoudt intensief contact met de ondernemers op de bedrijventerreinen over kleine en grote problemen zoals zwerfvuil en verkeersopstoppingen. Als probleemoplosser is ze een essentiële schakel tussen ondernemers en bijvoorbeeld de gemeente en veiligheidsdiensten. Daardoor neemt ze ondernemers enorm veel werk uit handen waar ze niet mee bezig hoeven zijn.

Voortzetten BIZ
De parkmanager wordt betaald uit de BIZ-opbrengsten. Maar er gebeurt heel veel meer, vertelt Van Kralingen. “Al het geld van de BIZ, ongeveer 270 euro per bedrijf per jaar, komt rechtstreeks ten goede aan de bedrijventerreinen. Het wordt geïnd door de gemeente bij de WOZ-beschikking en daarna meteen op de rekening van O.V. gestort. De BIZ is een aanvulling op de basisuitgaven van de gemeente. Voor en door ondernemers. Dankzij de BIZ kunnen we next level gaan. Denk aan het strooien van wegen op industrieterreinen die buiten het gemeentelijk strooiplan vallen, maar ook extra maaibeurten, camerabeveiliging en noem maar op.”

Van Kralingen is mede-eigenaar van advocatenkantoor Voor de Zaak, een kantoor gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, gelegen op bedrijventerrein Noorderpoort. “Toen ik hier samen met Rob de Hair een eigen bedrijf begon in 2016, ben ik in contact gekomen met O.V. Ik zag direct de meerwaarde van een overkoepelende organisatie. Ik ben afkomstig uit Rotterdam, net als Venlo een Maasstad. Men heeft hier dezelfde mentaliteit: mouwen opstropen en ervoor gaan. Wat ik soms mis, is de samenwerking onderling tussen ondernemers. O.V. stimuleert de samenwerking. Daardoor kan de regio verder groeien. Het is misschien een cliché, maar echt waar: alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Van Kralingen ziet op haar eigen bedrijventerrein de voordelen van een BIZ. “Op Noorderpoort is dankzij de BIZ de bebording en routing gerealiseerd. Ook wordt de bebording jaarlijks onderhouden en gereinigd. Verder hadden we te maken met slechte ontsluiting tijdens spitstijden. We hebben contact opgenomen met de parkmanager. Zij heeft ervoor gezorgd dat de verkeerslichten op de Hakkesstraat langer op groen blijven. Dat is later ook doorgetrokken naar de Nijmeegseweg. Daardoor verloopt de ontsluiting stukken beter. Daar profiteren alle ondernemers en hun medewerkers van.”

Momenteel is een werkgroep bezig tot concrete maatregelen te komen om de duurzaamheid op het bedrijventerrein te vergroten. “Daar heb ik hoge verwachtingen van. Het is begonnen als pilot op Noorderpoort en inmiddels zijn ook Spikweien, Tradeport en Trade Port Zuid aangesloten.”

De meerwaarde schuilt dus enerzijds in parkmanagement en anderzijds in belangenbehartiging. “Door de schaalgrootte kunnen we echt een verschil maken. Het lukt om de belangen van de ondernemers ook op de agenda zetten bij bijvoorbeeld de politiek. Zo hebben we input geleverd voor het Economische Uitvoeringsprogramma van de gemeente Venlo. Men ziet ons als een serieuze gesprekspartner en wil graag samen optrekken bij de problematieken die we aankaarten.”

Draagvlakmeting
Er gebeurt veel. Alleen staan volgens Van Kralingen ondernemers er niet bij stil dat het alleen mogelijk is dankzij de BIZ. “Laat staan dat ze bezig zijn met de draagvlakmeting die in het najaar van 2020 plaatsvindt. Dat is te begrijpen, ondernemers zijn vooral bezig met ondernemen. Daarom heeft O.V.-voorzitter Peter Thissen mij gevraagd om lid te worden van de nieuwe projectgroep. We gaan een jaar lang de ondernemers wakker schudden. We zijn bezig een actieplan te ontwikkelen. Ondertussen maak ik van iedere gelegenheid gebruik om het voordeel van de BIZ kenbaar te maken. Als een kapotte grammofoonplaat ga ik de boodschap herhalen. Vanuit de gemeente Venlo is de volledige medewerking toegezegd. Ze willen ons graag als gesprekspartner behouden.”

Waar ze zich geen zorgen maakt over het percentage dat vóór een verlenging stemt, is ze wel bezorgd over het behalen van het minimale opkomstpercentage. “De eisen van de draagvlakmeting zijn fors. Zo moet het opkomstpercentage minimaal vijftig procent zijn. Bovendien moet twee derde van de ondernemers zich positief uitspreken. Met ruim 1300 bedrijven is dat een behoorlijke uitdaging.”

De draagvlakmeting is nodig omdat de BIZ een democratisch gekozen instrument is. Elke vijf jaar wordt opnieuw gestemd voor een verlenging. “Als ik andere ondernemers spreek over O.V. zijn ze altijd enthousiast. Ze zien aan de hand van concrete resultaten wat ze allemaal terugkrijgen voor de kleine bijdrage. Alleen zijn ze zich er niet altijd van bewust hoe de BIZ, Ondernemend Venlo en de parkmanager met elkaar verbonden zijn. Het is onze taak om dat voor het voetlicht te brengen.”

www.ondernemendvenlo.nl

Translate »