Brightlands AI Academy van start in Noord-Limburg

Brightlands AI Academy van start in Noord-Limburg

VENLO – Vandaag wordt de Brightlands AI Academy gelanceerd. Dit nieuwe initiatief, verbonden aan de AI-hub Brightlands, gaat van start met de eerste track in Noord-Limburg. De track is een coproductie van IXT Data- en Robotics Professionals, Genzai, Brightlands, Fontys Venlo, UMIO | Maastricht University en Bluehub. Brightlands AI Academy gaat ‘change leaders’ de kennis en kunde bijbrengen om tot slimme, data gedreven innovaties te komen die hun organisatie toekomstbestendig zullen maken.

Kunstmatige intelligentie, ofwel artificial intelligence (AI), druppelt langzaam ons dagelijks leven in. Van beeldherkenning en interpretatie tot productierobots en gepersonaliseerde suggesties op Netflix en zelfrijdende auto’s. De toepassing van AI maakt processen slimmer en autonomer. De behoefte aan geschoolde medewerkers in deze technologie die zich ongekend snel ontwikkelt is groot en brengt een uitdaging met zich mee; the war on AI talent.

Brede behoefte
Internationaal wordt nu al volop gewedijverd om mensen met AI kennis en de strijd om geschoold AI talent zal de komende jaren enorm toenemen. Vanuit deze toenemende behoefte werken ondernemers van IXT Data- en Robotics Professionals en Genzai, UMIO | Maastricht University, Fontys Venlo en Bluehub samen aan de realisatie van het eerste programma en daarmee aan de start van deze academy. Doelstelling van de AI Academy is het ontwikkelen van AI talent voor de regio.

Toekomstbestending
Hans Hendrikx, initiator van Brightlands AI Academy en CEO van IXT Data- en Robotics professionals, stelt: “De impact die AI maakt op het bedrijfsleven is misschien nog wel groter dan de uitvinding van de stoommachine en zeker gelijk aan de impact van internet op bedrijfsleven en maatschappij. Er is een schaarste aan AI kennis, wat de komende jaren alleen nog maar meer zal worden.” Brightlands AI Academy biedt kennismodules aan die aansluiten bij de praktijk: van ideeontwikkeling naar business case en toe te passen AI methoden en technieken. Deelnemers en werkgevers zullen met elkaar in verbinding staan, wat zal leiden tot een kruisbestuiving om nieuwe AI kansen te ontdekken en verder door te ontwikkelen.

Robuust programma
Brightlands AI Academy gebruikt use cases uit de praktijk als vertrekpunt. De onderwijsinstellingen UMIO | Maastricht University en Fontys Venlo neemt het programma van twaalf volledige lesdagen voor haar rekening. Roy Lenders, ondernemer achter diverse succesvolle AI initiatieven, coacht de deelnemers en begeleidt hen in de businesscase. Lenders licht toe: “De combinatie van theorie en de toepasbaarheid in de praktijk maakt dit programma sterk. Technologische ontwikkelingen volgen zich razendsnel op, maar het gaat erom hóe je deze kunt toepassen in de praktijk en daarmee een succesvolle businesscase bouwt. Een ondernemende mindset is daarbij cruciaal, daarmee creëer je impact.” Mede dankzij gelden uit de regionale Investeringsagenda is het mogelijk gemaakt dit programma te ontwikkelen en de fee voor deelnemers beperkt te houden.

Profiel kandidaten
Het programma van de Brightlands AI Academy richt zich op HBO en WO geschoold talent met een nieuwsgierige, creatieve en ondernemende aard. Communicatief vaardige puzzelaars die binnen hun organisatie het verschil willen maken met en door data in te zetten bij het innoveren van processen en bedrijfsmodellen. Bij voorkeur heeft de deelnemer een exacte HBO of WO vooropleiding zoals wiskunde, bedrijfsinformatica, informatiemanagement, econometrie, computer science, statistiek en natuurkunde. De eerste track start in oktober van dit jaar, waarin maximaal 20 deelnemers kunnen participeren.

Workshops
Brightlands AI Academy organiseert drie workshops, waarvan de eerste plaatsvindt op 23 juni a.s. Potentiële deelnemers en werkgevers kunnen zich daarbij oriënteren op de inhoud van het twaalfdaagse programma. Aanmelden kan via www.brightlandsaiacademy.com.

Brightlands is een innovatie ecosysteem in Limburg met vier campussen. Brightlands AI Academy richt zich op activiteiten binnen innovatie en ICT en is onderdeel van de activiteiten binnen AI-hub Brightlands. Begin dit jaar is AI-hub Brightlands gelanceerd als alliantie van bedrijven, kennisinstellingen, de vier Brightlands campussen en andere organisaties die de belangrijkste AI-expertise in Limburg samenbrengt. Een belangrijke doelstelling is om de ontwikkelingen op dit gebied te versnellen als antwoord op de sociale en economische opgaven van deze regio en daarbuiten. Met een verbinding van de AI-hub Brightlands naar de nationale AI-coalitie brengt deze academy een versterkend effect met zich mee in de ontwikkeling van deze wetenschap en technologie. Meer informatie over Brightlands vindt u op de website www.brightlands.com.

Translate »