Buslijn Arriva naar Greenport vervalt

Buslijn Arriva naar Greenport vervalt

VENLO – Niet levensvatbaar, zo luidde de conclusie van vervoerder Arriva over buslijn 70 naar de Brightlands Campus Greenport Venlo en daar in de omgeving gevestigde bedrijven. Dus vervalt de lijn vanaf 13 december. Tot teleurstelling van de diverse betrokken partijen.

Teleurstelling onder andere bij belangenbehartiger Ondernemend Venlo, geeft voorzitter Peter Thissen aan. “Als Ondernemend Venlo hebben we samen met diverse partijen, onder wie de provincie, gemeente Venlo en Arriva zelf, veel tijd en energie gestoken in het realiseren van deze verbinding. Bedrijventerrein Trade Port Noord en de Greenport Campus waren via openbaar vervoer niet goed bereikbaar. Lijn 70 voorzag in een behoefte, zeker omdat de campus volop in ontwikkeling is. Hopelijk herziet Arriva deze beslissing in de toekomst.”

Nieuwe gebouwen
Ook op de campus zelf zijn ze niet blij met de beslissing van Arriva. Saskia Goetgeluk, directeur van de Brightlands Campus Greenport Venlo: “Ik vind het een hoogst ongelukkige beslissing. Er werken hier heel wat mensen en bovendien komen er volgend jaar twee nieuwe gebouwen bij, Brighthouse en Brightworks. Dat betekent nog meer vervoersbewegingen deze kant uit. Het is duurzamer om dat met het openbaar vervoer plaats te laten vinden dan iedereen met de eigen auto.”

Studenten
Bram ten Kate, directeur van Fontys Hogeschool Venlo geeft eveneens aan het jammer te vinden dat de buslijn vervalt – regelmatig zijn er studenten van de onderwijsinstelling actief op de campus. Hij vraagt zich wel af of er een optimale invulling aan de buslijn is gegeven. “Dat het geen succes was, begreep ik al eerder. Onze studenten maken maar heel beperkt gebruik van die bus. Omdat ze diverse malen moesten overstappen om op hun bestemming te komen.”

Shuttlebus
Lidy Rutten, parkmanager namens Ondernemend Venlo, geeft aan evenmin blij te zijn met de beslissing. Maar, zegt ze, er zijn ook lichtpuntjes, onder andere in de vorm van een alternatief. “Het klopt inderdaad dat er heel veel tijd en energie is gestoken in de komst van buslijn 70. Die is in onze ogen noodzakelijk. Maar die bus stopte maar op een plek op Trade Port Noord, in de buurt van de Greenport Campus. Dus zijn we al vroeg, samen met ondernemers in dat gebied, een shuttlebus verbinding gestart.”

Succes
Het positieve van het verhaal is dat de shuttleverbinding wel een succes is, geeft Rutten aan. “Mede omdat die bus op diverse plekken op het industrieterrein stopt. Waarschijnlijk hebben de afgelopen periode veel werknemers die eigenlijk van lijn 70 gebruik zouden hebben gemaakt gekozen voor het alternatief van de shuttle.” Dat alternatief blijft ook bestaan, maakt ze duidelijk. “De shuttlebus voorziet duidelijk in een behoefte. De vastgoedtak van de Brightlands Campus Greenport Venlo heeft zich inmiddels ook bij dit initiatief aangesloten, dus er is nog altijd een openbaar vervoerverbinding met de campus en Trade Port Noord, voor medewerkers en studenten.”

Ontwikkelingen
Vervoerder Arriva laat weten dat buslijn 70, die op werkdagen tussen half zes ’s ochtends en half zeven ’s avonds zo’n 50 ritten van en naar de campus maakte, gemiddeld 20 tot 25 reizigers vervoerde. “Daarmee is duidelijk geworden dat het werknemersprofiel en ook de 24/7 economie op dit terrein zich minder leent voor ov-gebruik. Het geprognotiseerde aantal studenten voor de campus is daarnaast niet gehaald waardoor ook die reizigersstroom onvoldoende was voor een rendabele verbinding”, laat een woordvoerder weten. “Uiteraard houden we de ontwikkeling op en nabij dit terrein wel in de gaten.”

Herzien
Dat er een alternatief is en dat voor buslijn 70 weliswaar uit het oog maar niet uit het hart  geldt, zorgt dan weer voor positieve reacties. Saskia Goetgeluk: “Ik ben in ieder geval blij dat er nog wel een openbaar vervoerverbinding is in de vorm van de shuttlebus. Bovendien worden volgend jaar twee nieuwe gebouwen in gebruik genomen, dus ik hoop dat Arriva dan haar beslissing herziet.” De vastgoedtak van de Greenport Campus laat via een woordvoerder weten eveneens content te zijn met de shuttlebus. “Vooralsnog zijn we natuurlijk blij met het alternatief. Wanneer de behoefte aan een lijnbus groeit kunnen provincie Limburg en Arriva bekijken of openbaar vervoer in de vorm van een lijnbus weer relevant is.”

Deelauto
Peter Thissen is eveneens tevreden over het succes van de shuttlebus. “Dat hebben de ondernemers goed opgepakt. Als Ondernemend Venlo kijken we in de toekomst natuurlijk ook naar andere alternatieven zoals deelauto’s en het inzetten van elektronische fietsen.” Dezelfde tevredenheid bij Bram ten Kate. “Zoals gezegd klopt het dat studenten weinig gebruik maakten van buslijn 70. Aan de andere kant, momenteel zijn er gemiddeld zo’n 15 van onze studenten actief op de campus, maar dat aantal gaat in de toekomst fors omhoog. Mede door ons Business Innovation Learning Lab daar. Op korte termijn worden dat er rond de 40, maar in de toekomst zullen dat er meer dan 100 worden. De shuttle is ook voor hun een mooi alternatief. Maar als de buslijn in de toekomst een betere invulling krijgt, zullen studenten daar wellicht ook meer gebruik van maken.”

Bron: VenloVanbinnen. Tekst: Jac Buchholz

Translate »