Campagne SBB helpt stages en bpv-plekken voor MBO-studenten

Campagne SBB helpt stages en bpv-plekken voor MBO-studenten

VENLO – Het SBB heeft landelijk een actieplan stages en leerbanen opgesteld om te zorgen voor voldoende stages en bpv-plekken voor MBO studenten (incl. werkenden en werkzoekenden die een MBO opleidingen volgen). Er wordt een stageplek gezocht voor  meer dan 13.000 mbo-studenten.

MBO-scholen hebben een tekort van 13.000 stages en leerbanen voor studenten in het huidige schooljaar 2019-2020. De sectoren luchtvaartdienstverlening, entertainment, gastvrijheid, sport en bewegen, uiterlijke verzorging en orde en veiligheid melden veel tekorten. SBB haalde deze cijfers op bij de MBO-scholen en het meldpunt Stagetekorten.

Passende oplossing
SBB werkt er met leerbedrijven en de scholen hard aan om voor elke student een passende oplossing te vinden. We inventariseren bij scholen hoe het gaat met stages en leerbanen voor de studenten en actualiseren deze beelden voortdurend. In korte tijd hebben bijna alle MBO-scholen gereageerd. Voor de studenten die nu een stage of leerbaan nodig hebben, zoekt SBB samen met de scholen naar een passende oplossing bij erkende leerbedrijven in de regio.

Translate »