Collectief Inkopen

Collectief inkopen

Voor de collectieve raamcontracten wordt eerst een onderzoek gedaan door de parkmanager en geïnventariseerd wat de behoeftes van de ondernemers precies zijn. Vervolgens voert de parkmanager gesprekken met marktpartijen en mocht het aangeboden product interessant zijn volgt er eventueel een aanbesteding, waar meerdere partijen zich op kunnen inschrijven.

Op dit moment zijn er 4 raamcontracten: BHV, brandblusapparatuur, telecommunicatie en energie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de parkmanager van Ondernemend Venlo.

Translate ┬╗