Collectieve beveiliging bedrijventerreinen Venlo

Collectieve beveiliging bedrijventerreinen Venlo

VENLO – De traditionele collectieve beveiliging op bedrijventerreinen is al lang niet meer toereikend. Er ontstaan steeds meer zogenaamde slimme bedrijventerreinen: daar waar wordt geïnvesteerd in techniek en in publiek private samenwerking. Zo ook bij Veilig Venlo, waar de gemeente, politie, bedrijven én Intergarde samenwerken en gezamenlijk streven naar het hoogste beveiligingsniveau.

Cameraproject Veilig Venlo
Ondernemend Venlo en het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo zijn de bestuurders van de Stichting Veilig Venlo waarbij Intergarde de camerabewaking en de fysieke bewaking uitvoert. Met de oprichting van Stichting Veilig Venlo is de continuïteit van de camerabewaking op de bedrijventerreinen de komende jaren gegarandeerd.

Van reactief naar proactief beveiligen
De collectieve beveiliging middels camerabewaking zorgt voor een preventieve werking: inbraken en incidenten nemen significant af. Middels de camerabewaking in combinatie met de meldkamer worden beelden proactief uitgekeken. Zo kan nog voordat een incident plaatsvindt de mobiele surveillance worden aangestuurd om poolshoogte te gaan nemen. Daarnaast worden proactief kentekens gecheckt om zo de veiligheid op het terrein te waarborgen.

Veilig Venlo in actie
In de maand december 2021 zijn 5 kentekenhits opgemerkt en aan de politie gecommuniceerd. Zij hebben hier passend op gereageerd.

Wilt u deelnemen of meer informatie?
Om collectief te kunnen beveiligen is een collectieve deelname een basisvoorwaarde. Neemt u nog niet deel aan het cameraproject Veilig Venlo? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we lichten persoonlijk toe wat uw voordelen zijn, zoals bijvoorbeeld een korting op uw verzekeringspremie.

Lees meer over Veilig Venlo: www.veiligvenlo.nl

Contactpersoon vanuit Intergarde m.b.t. Veilig Venlo:
Heinz van der Linden
Manager Intergarde

Mail: h.vdlinden@intergarde.nl
Mobiel: 06-51277240

Translate »