Commissie Innovatie en Duurzaamheid

Innovatie, hoe dan?

Innoveren? Ja natuurlijk, maar hoe pak ik dat aan? De innovatiecommissie van Ondernemend Venlo helpt je verder. Stel ons je vraag en we gaan samen met je aan de slag.

Deze Innovatie Portal bouwen we op zijn ‘wikipedediaans’ op: vóór, dóór en mét ondernemers.
Heb je interessante informatie die je graag hier wil delen? Laat het ons weten!

Waar moet je zijn als je hulp nodig hebt met innoveren? Op deze innovatie portal hebben we de mogelijkheden op een rij gezet. Zijn we er nog één vergeten? Laat het ons weten, dan zetten we hem erbij.

Aan de slag met innovatie? Zij helpen je verder:

LIOF

Jouw idee is welkom

LIOF voert het economisch beleid uit voor de Provincie Limburg, met de nodige subsidie en coaching. Ze ondersteunen met kennis, netwerk en kapitaal.

Lees meer

Brightland Campus Greenport Venlo

Healthy Food and Nutrition

Onderdeel van de kennis-as van de Provincie Limburg. De focus ligt op gezonde voeding, veel kansen voor cross-overs met maakindustrie en logistiek.

Lees meer

Rabobank Business Innovatie Team

Boost voor Limburg

Het innovatieteam van de Rabobank gaat Limburgbreed aan de slag met 9 personen. Zij dagen uit, verbinden en financieren.

Ondernemersklankbord

Leren van ervaring

Binnen het ondernemersklankbord geven oud-ondernemers onpartijdig advies. Er is een wekelijks spreekuur in de bibliotheek.

Lees meer

LWV

Furturize your business

LWV wil haar leden inspireren en onderlingen kennisdeling over innovatie bevorderen onder het motto: ‘Futurize your business’.

Lees meer

Manufactuur

Samen werken aan innovatie

Een verzamelgebouw voor creatieve en innovatieve ondernemers en start-ups. De ondernemers wisselen ervaringen uit en leren van elkaar. Ze organiseren een maandelijkse borrel met een goed verhaal.

Lees meer

Smart logistics centre

Top in logistiek

Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen om de logistieke regio Noord-Limburg verder te laten uitgroeien tot een Europese logistieke topregio.

Lees meer

Kiempunt

Agrofood innovatie

Kiempunt is een initiatief van LIOF en Provincie Limburg, in samenwerking met diverse regionale partners in de agrofoodsector. Met het online platform willen we gezamenlijke innovatie en samenwerking in de sector stimuleren.

Lees meer

De Innovatiecommissie staat te popelen om met je aan de slag te gaan.

We stellen ons graag even aan je voor:  Sonja Demandt, LWV,  Devrim Eskiyerli, Fontys Venlo, John Geurts, Nijsen-Granico,  Mireille Schreurs, Rabobank Venlo eo, Jean Louis Steevensz, Fontys Venlo, Ward Verkuijlen, NLW-groep en voorzitter Bart Verlegh, Bluehub.

Devrim Eskiyerli

088 5083 869

Dr. Devrim Eskiyerli onderscheidt zich op het gebied van de economie met een rijke ervaring van meer dan 25 jaar. Zij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de banksector, internationale organisaties zoals de Wereldbank en overheidsinstellingen in Australië en Turkije. Devrim heeft opleidingen gevolgd; een MBA in International Business en een Ph.D. in politieke economie. Verder heeft ze en uitgebreide kennis van internationalisering van bedrijven en internationaal handelsbeleid. Momenteel werkt ze als associate lector bij Fontys Hogeschool Venlo, waar haar onderzoek zich richt op het verkennen van de kruispunten van circulaire en digitale transitie en het transformatieve potentieel van AI.

Devrim’s carrière is gericht op kansen op het snijvlak van bedrijfsinnovatie, technologie, duurzaamheid en beleid. Dit gebeurt ook in samenwerking met andere hogescholen en universiteiten. Bij Fontys Venlo Hogeschool ligt haar focus op circulaire en digitale transities, en de noodzaak om duurzame praktijken te integreren met technologische vooruitgang, (waaronder AI). Haar uitgebreide ervaring en huidige academische bezigheden zijn erop gericht de kloof te overbruggen tussen traditionele economische studies en de opkomende uitdagingen en kansen die digitale en circulaire transities bieden. Haar huidige werk omvat onder meer onderzoek naar de kosten en baten van AI en de internationalisering van circulaire bedrijfsmodellen, bij zowel het MKB als grote bedrijven met name in de regio Venlo.

Devrim heeft sterke inhoudelijke motivatie in onderwijs en onderzoek en houdt ervan in teams te werken.

Sonja Demandt

06 5316 6550

Ondernemers staan al heel het werkend leven van Sonja Demandt centraal. Ooit gestart in de detailhandel en vervolgens doorgegroeid naar vestigingsmanager van een handelsbedrijf in office-supplies, – inrichting en -machines. In de jaren daarna actief geweest in de gezondheidszorg als senior buyer en hier ook de inkoopopleidingen, NEVI 1+2 Tactisch en strategisch doorlopen. Zo leergiering als Sonja is heeft zij ook de Master Innovation and society, Dialogisch leiderschap en Leiderschap & organisatie gevolgd bij Tias en recentelijk getriggerd door de veranderende wereld en de grote transities die wij gaan doormaken Transitiemanagement gevolgd bij Drift.

Sonja is al 15 jaar betrokken bij  bedrijventerreinen als parkmanager, als directeur Parkmanagement BV en Expertisemanager van het expertisecentrum Duurzaamheid en Innovatie van de LWV. De LWV heeft bedrijventerreinen tot een van de speerpunten benoemd. Dit expertisecentrum heeft 3 hoofdthema’s: Circulariteit, Energie & Klimaattransitie.

Motivatie: De noodzaak voor de opkomende transities als klimaat-, energie- en circulariteitstransitie wordt steeds urgenter. Gezien de grote omvang van deze thema’s wordt het steeds duidelijker dat dit een opgave is waar wij ‘SAMEN’ aan moeten werken. “Alle transities beginnen bij de intrinsieke motivatie van ons allemaal” Ondernemers zijn hierin pioniers en als pionier help ik graag wegen te zoeken om deze transities mede vorm te geven.”

Door middel van het aanreiken van mogelijkheden en het verbinden van partijen maakt Sonja een pad vrij, waardoor anderen makkelijk kunnen instappen en volgen.

John Geurts

06 1501 1686

John Geurts (1963) heeft veel internationale ervaring in ondernemen. Opgedaan in diverse sectoren als machinebouw, groothandel en agrofood. Nu als Algemeen Directeur bij Nijsen-Granico, een onderneming dat rest- en zijstromen van de voedingsmiddelenindustrie omzet naar duurzame circulaire diervoederconcepten om (dierlijke) voedselketens te verduurzamen.

Daarnaast is John medeoprichter van Yookr dat ondernemingen ondersteunt om de mogelijkheden van Internet-of Things (IoT) naar hun eigen strategie te vertalen en vandaag al met toepassingen te beginnen.

John zijn persoonlijke passie heeft hij ondergebracht in zijn onderneming Business Biology. De “nieuwe zakelijkheid” die ontstaat door allerlei innovaties en die invloed hebben op bestaande business en verdienmodellen niet alleen diep te begrijpen maar ook te gebruiken om ondernemingen in deze regio te ondersteunen daarop in te spelen.

Hij wil als lid van de Innovatiecommissie vanuit zijn persoonlijke passie voor innovatie, strategie en kansen benutten, mee bijdragen aan een toekomstbestendige ondernemende regio.

Naast nieuwsgierig is John ook leergierig. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht (Registercontroller), Universiteit van Tilburg (TIAS, Master Business Valuation), Nijenrode Business Universiteit (Sales Management) en HBO (Informatica). Een breed zakelijk interessegebied voor innovatie maar wel gestoeld op een goede strategie, onderbouwd en waarde gedreven.

Mireille Schreurs

06 3099 1524

Bart Verlegh

06 2324 2440

Bart is strateeg, innovator en directeur-eigenaar van Bluehub BV. Bluehub is ontstaan vanuit het inzicht dat samen ondernemen, het aanleggen en ontplooien van de juiste netwerken en het leveren van excellente kwaliteit leidt tot innovatieve groei bij bedrijven. Innovatieve groei staat weer voor duurzaamheid, sociale innovatie en technologisch gedreven. En dat altijd met een businesscase. Binnen deze krachtenvelden voelt Bart zich als een vis in het water; ondernemers helpen hun strategie te herijken, de ROI van hun innovatie en innovatieprocessen te verhogen en gezamenlijk te gaan voor groei.

Vanuit het doel om vanuit de innovatiecommissie van Ondernemend Venlo innovatie binnen het Venlose bedrijfsleven te versterken, richt Bart zich binnen de commissie op het verbinden van de juiste netwerken, bedrijven en mensen. Door experts en ondernemers op een professionele manier met elkaar te laten botsen ontstaan nieuwe inzichten. Of beter gezegd: ontstaat innovatie.

Het in de volle breedte versterken van regio Venlo is daarnaast een van Bart zijn centrale drijfveren. In 2013 gaf Bart de Venlolezing over het boeien en binden van young professinoals aan gemeente Venlo. Daarnaast is hij initiatiefnemer van TEDxVenlo, dat in 2018 voor alweer de vijfde keer georganiseerd werd. Tot slot is hij mede-oprichter van Innoveins en kartrekker van Open Brains.

Ward Verkuylen

06 5376 3421

Na al weer wat jaartjes geleden geboren en getogen te zijn in Venlo, bezocht Ward de Universiteiten van Tilburg en Amsterdam waar hij afstudeerde als econoom (welvaartstheorie en economische politiek). Na een carrière in de mobiliteitswereld bij onder andere Veolia, adviesbureau TripConsult (later Berenschot) en commerciële rollen bij Connexxion, koos hij voor de zorg: marketing en verkoop bij Radboudumc en later VieCuri.

Daarvoor en daarna gaf hij leiding aan arbeidsontwikkelbedrijven in de regio Zwolle en meer recent bij NLW Groep in Noord-Limburg. Ward houdt zich liefst bezig met zaken waar hij de meeste voldoening uithaalt en het grootste plezier mee beleeft: strategische uitdagingen op het gebied van inclusief ondernemen en sociale duurzaamheid.

Translate »