Convenant Veiligheid getekend

Convenant Veiligheid getekend

Convenant Veiligheid PolitieBrandweerGemeente Venlo en Ondernemend Venlo getekend!

Met de handtekening van voorzitter Peter Thissen is de samenwerking tussen alle partijen officieel vastgelegd.

Alle belanghebbenden werken samen om de bedrijventerreinen veilig te houden in het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dat dit al jaren een succes is werd pasgeleden bevestigd door het wederom behalen van Certificaat: de schade is aanzienlijk verminderd en door de ervaringen die zijn opgedaan neemt het gevoel van veiligheid toe.

Inbraak, onveilige situaties in zowel verkeer als bij bedrijven zelf, cybersecurity, overlast vrachtwagenparkeren, en zwerfvuil zijn belangrijke criminaliteitsproblemen waar wij ons op richten. De gezamenlijke inspanningen moeten leiden tot het verhogen en waarborgen van de veiligheid, leefbaarheid en economische structuur op onze bedrijventerreinen. Niet alleen de instanties werken aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein maar ook de ondernemers en hun werknemers dragen hier aan bij.

Parkmanager Lidy Rutten is in nauw contact met alle partijen en werkt in de Commissie Veiligheid samen met de ondernemers, wijkagenten, Veilig Venlo en vertegenwoordigers van brandweer en gemeente.

Dit convenant is mede ondertekend door:
Burgemeester Antoin Scholten
Hans de Haas EMTP, Chef basisteam Venlo-Beesel Politie eenheid Limburg
Leon Triepels, Manager Brandweerzorg & Crisisbeheersing Veiligheidsregio Limburg Noord

Translate »