Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen; verlengd tot 31 december 2021

Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen; verlengd tot 31 december 2021

Drie speciale coronakredietregelingen kunnen om meer redenen aangevraagd worden door ondernemers: niet alleen om op korte termijn rekeningen te kunnen betalen, maar ook om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe apparatuur of hun voorraden aan te vullen. Ook worden de regelingen verlengd tot en met 31 december 2021. Het gaat om de KKC (kredieten tot 50.000 euro), BMKB-C (tot 1,5 miljoen euro) en GO-C (tot 150 miljoen euro).

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De coronasituatie lijkt zich geleidelijk te verbeteren, waardoor er meer perspectief komt voor getroffen bedrijven. Voor ons economisch herstel is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk weer terug kunnen groeien naar de omzet en winst van vóór corona. Daarom hebben we uitgezocht of we de coronakredietregelingen die we opgezet hebben om de harde klappen op te vangen ook voor de herstelfase kunnen gebruiken, en dat kan voor meerdere doelen. Ik roep ondernemers op om bij hun financiers na te gaan of ze hiervoor in aanmerking komen.”

Investeren in herstel
Tot nu toe zijn de drie regelingen vooral ingezet om bedrijven snel van financiering te voorzien om hun rekeningen mee te betalen. De regelingen zijn er ook voor kredieten ten behoeve van investeringen in vaste activa, heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn.

Hoger garantiepercentage
De coronaregelingen hebben hogere garantiepercentages dan normaal, wat wil zeggen dat de overheid voor een groter deel garantstaat voor in het geval de lening niet terugbetaald kan worden. Hierdoor is het makkelijker voor financiers om de lening te verstrekken. Financiers doen natuurlijk nog steeds een kredietbeoordeling om te zien of de aanvrager de lening financieel kan dragen.Voor kredieten tot 250.000 euro kunnen financiers geautomatiseerde kredietbeoordeling toepassen waardoor ondernemers sneller uitsluitsel kunnen krijgen over hun kredietaanvraag.Non-bancaire financiersVoor de garantieregelingen KKC en BMKB-C kunnen mkb-ondernemers, behalve bij banken, ook terecht bij 22 non-bancaire financiers. Momenteel wordt onderzocht of ook de GO-C regeling kan worden opengesteld voor non-bancaire financiers.

Coronakredietregelingen
KKC (Klein Krediet Corona) BMKB-C (Borgstelling MKB Corona) GO-C (Garantie Ondernemersfinanciering Corona)
10.000-50.000 euro Maximaal 1,5 miljoen euro 1,5 – 150 miljoen euro
Bij geaccrediteerde banken en non-bancaire financiers Bij geaccrediteerde banken en non-bancaire financiers Bij geaccrediteerde banken
Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/kleine-kredieten-corona-garantieregeling-kkc Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/go-corona-go-c
Vragen? kkc@rvo.nl Vragen? info.bmkb@rvo.nl Vragen? go@rvo.nl
Translate »