Coronamaatregelen: ondernemers krijgen uitstel voor betalen belasting

Coronamaatregelen: ondernemers krijgen uitstel voor betalen belasting

Het kabinet neemt extra maatregelen om de economie te stimuleren vanwege het coronavirus. Ondernemers mogen onder bepaalde voorwaarden het betalen van hun belastingen uitstellen, er komen gunstige leningen voor de midden- en kleinbedrijven (mkb) en de werktijdverkorting wordt uitgebreid.

Dat schrijft het kabinet donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het crisisteam van het kabinet is momenteel bijeen om verdere maatregelen te bespreken. “Als je een caféhouder bent in de binnenstad van Breda, dan heeft dit een grote impact”, zei minister van Financiën Wopke Hoekstra voorafgaand aan het overleg.

Het gaat om tijdelijke maatregelen voor ondernemers die kortstondig in de problemen komen vanwege het COVID-19-virus. De bewindspersonen schrijven dat zij geen “vergaande overheidsmaatregelen” willen nemen die kunnen leiden tot “onnodige neveneffecten”. “We nemen het zeer serieus, maar we hebben ook de plicht het hoofd koel te houden”, aldus Hoekstra. Volgens het kabinet kan de economie, met de huidige lage werkloosheid en de financiële buffers bij het bedrijfsleven en de overheid, tegen een stootje. Over wat uiteindelijk de precieze impact van het coronavirus op de Nederlandse economie is, wil Hoekstra niet speculeren.

Uitbreiding van werktijdverkorting
Toch zijn extra maatregelen nodig, vinden de bewindslieden. Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoekt de uitbreiding van de werktijdverkorting, een overheidsregeling voor werkgevers in tijden van crisis. Als er door bepaalde omstandigheden, in dit geval de uitbraak van het coronavirus, tijdelijk geen werk is, compenseert de overheid de verloren uren voor de werknemers.

Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan: de situatie moet minimaal 2 en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen en er moet voor minimaal een vijfde van het personeel geen werk meer zijn.

Er hebben zich tot en met woensdag al zeventienhonderd bedrijven gemeld om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting. Het ministerie van Sociale Zaken zet extra mensen in om de regeling uit te breiden.

Uitstel van belasting betalen voor ondernemers
Ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd, bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats. Daarbij zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is. De overheid staat garant voor extra gunstige leningen voor bedrijven die in de problemen komen.

Volgende week maandag en dinsdag komen de ministers van Financiën van de eurolanden bijeen. Dan wordt de internationale economische impact van het coronavirus besproken.

Translate »