Creatieve en duurzame oplossingen voor energietekort op Venlose bedrijventerreinen

Creatieve en duurzame oplossingen voor energietekort op Venlose bedrijventerreinen

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen is een onderzoek gestart naar de uitwisseling van energie tussen bedrijven in Venlo. Het allereerste initiatief zit nog in de onderzoeksfase en vindt plaats tussen AMI  en Aviko op bedrijventerrein Spikweien“Als het project groen licht krijgt, is dat een primeur voor Groot-Venlo”, aldus Arthur de Ruiter (directeur AMI).

De start van het energie-uitwisselingsproject tussen AMI en Aviko begon met de ondertekening van de Green Deal, medio 2021. Het is een initiatief van Stichting Duurzame Bedrijventerreinen Venlo dat ondernemers helpt hun bedrijven(terreinen) te verduurzamen.De stichting was al enige tijd bezig met een project om de uitwisseling van energie tussen Venlose bedrijven mogelijk te maken. Uit onderzoek bleek dat Aviko een overschot aan warmte heeft en AMI juist een tekort. Daarnaast liggen de bedrijven geologisch gunstig, omdat ze praktisch buren zijn. “Door deze factoren zijn wij een goede match en komen we in aanmerking voor het onderzoek”, zegt Pascal Titulaer (qualitymanager AMI).

Warmte transporteren
Ondanks dat er al heel veel besparingsprojecten zijn uitgevoerd binnen Aviko om de 35% energiereductie doelstellingen te behalen in 2030, heeft Aviko nog een overschot aan warmte. Deze energie komt vrij door de ammoniakcompressoren tijdens het invriezen van de friet- en snijspecialiteiten. “Deze energie willen we opvangen met een warmtepomp en naar AMI transporteren”, legt Peter Kok (plantmanager Aviko) uit. Om dit te realiseren is onderzoek nodig, dat momenteel loopt. De deelnemende bedrijven hebben eigen energiespecialisten, die samen met kennispartner Equans kijken hoe de bedrijven elkaar kunnen helpen in deze duurzaamheidskwestie. Kok: “Ze kijken waar er precies een overschot aan warmte is, hoe we deze kunnen opvangen en vervolgens bij AMI kunnen krijgen. Ook worden de kosten en investeringen die daarbij komen kijken op een rijtje gezet, zoals het aanleggen van de pijpleiding, het plaatsen van een warmtepomp en de vraag hoe de energieke behoeften verrekend moeten worden. Deze businesscase bepaalt uiteindelijk of de uitvoering van dit project ook haalbaar is en of we besluiten met het project door te gaan.”

‘We hopen met dit project een voorbeeld te zijn voor bedrijven in Groot-Venlo’

Van het gas af
De overheid stimuleert bedrijven zo min mogelijk gas te verbruiken en zoveel mogelijk alternatieve energiebronnen te zoeken. “Een van de mogelijkheden is dus om je buur te helpen en om samen voor CO2-reductie te zorgen”, zegt Titulaer. “Maar dat is lastig als de overstap naar elektriciteit vaak geeneens tot de mogelijkheden behoort door het overvolle stroomnet. Dit heeft namelijk tot gevolg dat we de overstap van gas naar elektra niet kunnen maken, waardoor het een grote uitdaging wordt om onze CO2-reductiedoelstellingen te behalen. Aviko wil de energie vanuit de koude installatie doormiddel van een warmtepompinstallatie upgrade. Deze energie kunnen ze duurzaam in eigen proces toevoegen en gedeeltelijke reststromen uitwisselen met AMI. Het is nog maar de vraag of er genoeg elektra beschikbaar is. Daarom hebben we nu gezamenlijk gesprekken met Enexis en kijken we intern welke alternatieven we hebben wanneer er onvoldoende elektra blijkt te zijn.”

Minder CO2-uitstoot
Als de reststromen van Aviko worden opgevangen en naar AMI worden gestuurd, zorgt dat voor minder CO2-uitstoot. “Want die warmte zou anders naar buiten gaan en dus verloren zijn”, zegt Kok. “Met het nieuwe project wordt de warmte opgevangen en naar de buren gebracht, die vervolgens minder gas hoeven in te kopen om hun processen te verwarmen.” Volgens De Ruiter heeft dit project niet alleen op Aviko en AMI een gunstig effect. “Onderaan de streep wordt de CO2-uitstoot van het gehele bedrijventerrein Spikweien naar beneden gebracht. Dat is absoluut het onderzoeken waard.”

Afspraken vastleggen
Het onderzoek van dit project is in volle gang, het is echter nog wachten op de businesscase die onder meer verduidelijking moet schaffen over de aanschafkosten van de warmtepomp en het bedrag dat AMI aan Aviko moet betalen voor de toegeleverde energie. Kok: “AMI hoeft minder gas in te kopen voor de verwarming van hun processen. Zij betalen straks voor de afname van de door ons geleverde energie. Wij worden in principe leverancier van energie en dus betaalt het bedrijf aan ons.” Volgens de Aviko plantmanager is het belangrijk en een vereiste dat alle afspraken contractueel worden vastgelegd. “We moeten aan de voorkant goede afspraken maken waarin staat wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.”

Het kan ook zijn dat Aviko op een bepaald moment geen energie kan leveren of AMI geen energie kan ontvangen. “Dat is mogelijk bij een onderhoudsstop”, zegt De Ruiter. “Daarover moeten ook afspraken worden vastgelegd, zodat we weten waar we aan toe zijn in zulke situaties.”

‘Energie uit de koude-installatie wil Aviko duurzaam inzetten door middel van een warmtepomp en reststromen transporteren naar AMI’

Win-winsituatie
Titulaer noemt het project ‘uniek’. “Vooral als je naar het groter geheel kijkt”, zegt hij. “Het is mooi dat twee totaal verschillende bedrijven nu een connectie vinden en samen gaan werken.” Mocht het project officieel doorgang vinden, dan is het volgens De Ruiter voor beide partijen en ook voor het milieu een win-winsituatie. “Er gaat geen energie meer de vrije lucht in, oftewel ‘verloren’. Energie krijgt zelfs een derde kans, want we maken er een restbron van.” De Ruiter wenst dat meerdere Venlose bedrijven zullen volgen wanneer het project voorspoedig verloopt, om zo de bedrijventerreinen een stukje duurzamer te maken. “We hopen met dit project een mooi voorbeeld te zijn; niet alleen voor Spikweien, maar voor Groot-Venlo. Zo dragen we samen bij aan een duurzame planeet.”

Translate »