Cursus Dialogisch Leiderschap in bedrijf

LWV organiseert een cursus Dialogisch Leiderschap in Bedrijf waar leden van Ondernemend Venlo ook aan deel kunnen nemen.

Een intensieve opleiding voor directeuren waarbij je leert bewust en proactief te wisselen van stijl van gespreksvoering bij complexe bedrijfsproblemen.

De cursus die uit 10 maandelijkse bijeenkomsten bestaat, vindt plaats in Roermond. De eerste dag is 13 november 2019. De kosten zijn 2.045,– excl. BTW.

Leiderschap: een thema van alle tijden
Persoonlijk, formeel, informeel leiderschap, het raakt ieder van ons in de hedendaagse, open samenleving. Wij zijn allemaal lid van meerdere gemeenschappen van mensen (bedrijf, publieke organisatie, familie, etc.) die samen staan voor een gemeenschappelijk doel. In deze opleiding krijg je informatie, reflecteer en oefen je met andere deelnemers vormen van gesprek. We onderzoeken de relatie tussen directeur en omgeving in de vorm van verschillende gespreksvoeringen: een gewoon gesprek, een dialoog, een discussie, een presentatie. Uitgaande van de dialoog als startpunt, oefenen we in het uitvoeren van deze vormen van gesprek en reflectie. Je communiceert immers met collega’s, leidinggevenden, medewerkers, klanten, partners, familie en vrienden, etc.

Het doel: leren beter om te gaan met complexe uitdagingen
Je maakt kennis met de grondbeginselen van dialogisch leiderschap in praktisch en theoretisch opzicht. We doen dit aan de hand van literatuur, college en dialoog in de groep en door casusmateriaal van deelnemers te bespreken, plenair, in subgroepen, tussen de sessies door met buddy’s, en individueel. Intensief dus! Je leert of, wanneer en hoe je wisselt van stijl (conversatie, dialoog, discussie, debat). Dit kan gaan van het veranderen van de cultuur in je organisatie, het leren omgaan met culturele verschillen in een gefuseerde organisatie tot het meekrijgen van de meest veelbelovende, maar dwarsliggende, medewerker in je team. Tijdens de bijeenkomsten wordt zowel op de dialoog met je omgeving ingegaan als die met jezelf, als basis voor goed leiderschap.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met parkmanager Lidy Rutten.

Translate »