Cursus Contract & Leveranciersmanagement

Cursus Contract & Leveranciersmanagement

‘Een aantal van onze leveranciers komt gedurende de contractduur de afspraken niet na: de performance loopt terug, kosten stijgen, en/of de relatie komt onder druk te staan’. Daarmee rijst de vraag: Hoe ga je om met leveranciers tijdens de COVID-19 crisis? 

U kunt nu de regie nemen om de randvoorwaarden te scheppen opdat uw leveranciers optimaal kunnen presteren binnen uw budgettaire kader. Het bepalen van de juiste inkoopstrategie, het opstellen van een kwalitatief goed programma van wensen & eisen, de leveranciersselectie en de vertaling hiervan naar een passend contract vraagt de nodige deskundigheid. Echter dan begint het ‘spel’ pas, waar het vooral ook gaat om de knikkers!

Deze interactieve praktijkcursus gaat over ‘professioneel opdrachtgeverschap’ in de fase voor, tijdens en na de contracteringsfase. De basisprincipes van het inkoopproces worden behandeld, er wordt per fase ingezoomd op contract- en leveranciersmanagement.

Cursusmaterialen
De heer Robert Coolen van Coordinate Inkoopmanagement verzorgt al vele jaren met succes de cursus Contract & Leveranciersmanagement voor SIM. Hij is mede-auteur van het boek ‘Contract- en Leveranciersmanagement, samen werken aan de relatie en de prestatie’. Dit boek en de cursusmap krijgt u uitgereikt bij aanvang van de cursus.

Voor wie?
Deze cursus is gericht op de inkoper, contractmanager en de (facilitair)manager die de rol heeft van opdrachtgever voor uitbestede diensten. Leden van Ondernemend Venlo kunnen ook aansluiten bij deze cursus.

Kosten en aanmelden
De kosten van deze cursus (1 dag) zijn € 649,00 excl. BTW incl. lunch.  Wees er snel bij, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!
Aanmeldingen voor 1 september a.s. ontvangen een korting van €50,-!

U kunt zich aanmelden voor deze cursus middels een mailtje aan Lidy Rutten (info@parkmanagementvenlo.nl). U kunt zich na aanmelding kosteloos afmelden tot 1 oktober 2020. Daarna zijn wij helaas genoodzaakt de cursus alsnog te factureren (u mag wel een vervanger voor deze cursus sturen). Bij te weinig aanmeldingen wordt deze cursus geannuleerd.

RIVM-Maatregelen
Uiteraard volgen wij de RIVM maatregelen en is de 1,5 meter afstand gewaarborgd. De cursus vindt in een kleine setting plaats van max. 10 personen.

Datum
Woensdag 14 oktober 2020

Tijdstip
09:00 – 16:30 uur

Locatie
Logic-All
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

Translate »