Delta Rhine Corridor gaat van start

Delta Rhine Corridor gaat van start

Delta Rhine Corridor staat voor een verzameling van initiatieven om meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. Daarbij loopt het traject ook door Venlo. Het betreft de aanleg van zes buisleidingen voor waterstof, aardgas, ammoniak, lpg, propeen en meerdere gelijkstroomverbindingen.

De Delta Rhine Corridor Partners willen deze leidingen en verbindingen gelijktijdig aanleggen. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt en worden de kosten voor aanleg zo laag mogelijk gehouden. Bovendien bespaart dit tijd in de besluitvorming. Gasunie treedt hierbij op namens de Delta Rhine Corridor Partners.

Op vrijdag 26 mei 2023 start de verkenningsfase van de Delta Rhine Corridor met de publicatie van het voornemen en het voorstel voor participatie. U kunt hierop reageren vanaf vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023. Indien u meer te weten wilt komen over het project nodigen wij u uit deel te nemen aan de informatiebijeenkomst over de Delta Rhine Corridor op donderdag 8 juni 2023 in de Harmoniezaal Tegelen in Tegelen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U bent welkom van 19.00 uur tot 21.00 uur. Daarnaast kunt u vanaf 2 juni 2023 kijken naar een online talkshow over de Delta Rhine Corridor.

Delta Rhine Corridor biedt vele voordelen

De Nederlandse regering ziet een aantal uitdagingen met betrekking tot het klimaat, energie-onafhankelijkheid en verduurzaming richting de toekomst, waarvoor de Delta Rhine Corridor oplossingen kan bieden:

  • In 2030 moet Nederland 55% minder CO2 uitstoten, vergeleken met 1990. Dit kan door over te gaan op hernieuwbare energie.
  • Voor het energiesysteem van Nederland zijn duurzaamheid, leveringszekerheid en energie-onafhankelijkheid cruciaal. Ontwikkelingen zoals de Russische inval in Oekraïne spelen hierin een rol.
  • Voor het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters is het verduurzamen van bedrijfsprocessen waarvoor nu fossiele grond- en brandstoffen worden gebruikt essentieel.
  • Buisleidingen onder de grond kunnen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een goed alternatief zijn voor vervoer via spoor, weg en water.

Meer informatie kunt u lezen op: Start Delta Rhine Corridor

Translate »