Digitale informatiesessies A73 bij knooppunt Zaarderheiken

Digitale informatiesessies A73 bij knooppunt Zaarderheiken

VENLO – Rijkswaterstaat nodigt belangstellenden uit om deel te nemen aan één van de twee digitale informatiesessies over de uitbreiding van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken. De oostelijke parallelbaan krijgt hier een extra rijstrook. De sessies vinden plaats op dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 2 juni 2020 het ontwerptracébesluit (OTB) voor de A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken ondertekend. De nieuwe rijstrook op de A73 in noordelijke richting begint bij aansluiting Maasbree en loopt tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de A67.

Dagelijkse file
Het verkeer dat vanuit Roermond via de A73 naar Venlo rijdt staat bij knooppunt Zaarderheiken dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de hoeveelheid verkeer niet goed verwerken, omdat er maar één doorgaande rijstrook is. Rijkswaterstaat legt met medefinanciering door de provincie Limburg, op de oostelijke parallelbaan een extra rijstrook van circa 2 km aan om de doorstroming en veiligheid op de A73 te verbeteren. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2021.

Twee digitale sessies
Als alternatief voor de informatieavond die vanwege het coronavirus (COVID-19)niet kan plaatsvinden, organiseert Rijkswaterstaat twee webinars op dinsdag 30 juni en op donderdag 2 juli van 19.00 – 20.30 uur. De nadruk ligt op het OTB, het wegontwerp, de maatregelen, de effecten op geluid en de ruimtelijke kwaliteit.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor één van de twee identieke digitale informatiesessies via de projectwebsite: www.rijkswaterstaat.nl/a73zaarderheiken. Deelnemers worden verzocht direct vanaf het begin van de sessie deel te nemen. Het programma start met een presentatie en aansluitend is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Na beide sessies wordt de presentie op de projectwebsite geplaatst.

Ontwerptracébesluit
Het OTB is de verdere uitwerking van het voorkeurstracé. Het OTB omvat het wegontwerp van het A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken met de bijkomende maatregelen. Er bestaat vanaf 11 juni de mogelijkheid om het OTB digitaal en op papier in te zien. Dit kan op het kantoor van Rijkswaterstaat in Maastricht of op het stadskantoor van Venlo (alleen op afspraak). Van 11 juni tot en met 22 juli 2020 kunnen belanghebbenden hun zienswijze op het OTB kenbaar maken. Dat kan digitaal, schriftelijk en mondeling. Kijk voor meer informatie op www.platformparticipatie.nl/knooppuntzaarderheiken.

Translate »