Economisch actieplan 2019 – 2021

Economisch actieplan 2019 – 2021

Op 11 februari werden de voorzitters van alle Commissies van Ondernemend Venlo door de wethouder uitgenodigd om gezamenlijk te komen tot een “economisch actieplan 2019 – 2021”.

Feitelijk wil de gemeente Venlo van de commissievoorzitters vernemen in hoeverre zij een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de commissies. Het centrale thema was “wat verwacht de betreffende commissie van de gemeente en hoe kan de gemeente hier eventueel mede invulling aan geven?”. Deze bijeenkomst stond wederom in het teken van het realiseren van synergie-effecten tussen de diverse commissies.

Er volgende diverse presentaties door Peter Kerstjens (Kennis, Arbeidsmarkt en Onderwijs), Jan Houwen (Maakindustrie/Technovalley) , Mieke Verhaegh (Innovatie) en Vincent Pijnenburg (Internationale Zaken). Lizbeth van den Boogaart en Lidy Rutten (Parkmanagement) kwamen met een opvallende ludieke actie. Wethouder Erwin Boom diende enveloppen te openen waarin per bedrijventerrein concrete acties stonden vermeld. Een commitmentformulier werd als klapstuk hieraan toegevoegd.

Een geslaagd overleg, welke een vervolg zal hebben in kleinere sessies met als insteek de economische agenda 2019-2021 voor de gemeente Venlo vast te stellen.

Translate »