Elek­tri­ci­teits­net­werk van het slot

Elek­tri­ci­teits­net­werk van het slot

Netbeheerder TenneT heeft gedeeltelijk ruimte gevonden op het elektriciteitsnetwerk in Limburg en Brabant. Door flexibel om te gaan met het elektriciteitsnetwerk kan vanaf december het net intensiever worden benut. Alle contracten voor afname van elektriciteit (door grootverbruikers) kunnen daardoor weer worden afgesloten. Daarnaast komt er ook voor teruglevering van elektriciteit weer ruimte beschikbaar, waardoor een aantal wind- en zonneparken kunnen worden aangesloten. Maar de extra ruimte is niet voldoende om álle partijen aan te sluiten die op dit moment in de wachtrij staan in Limburg.

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (energie en klimaat) van de Provincie Limburg:
“De gevonden ruimte op het elektriciteitsnetwerk in Limburg is een positieve ontwikkeling op korte termijn. Bedrijven kunnen zich weer vestigen in Limburg, uitbreiden en verduurzamen. Ondernemers krijgen hierdoor weer perspectief. Maar de vraag naar elektriciteit blijft hoog en stijgt de komende jaren verder. Het verzwaren van het elektriciteitsnet blijft in de komende jaren echter een forse uitdaging. Daarom moeten we nu doorpakken met de betrokken partijen en, naast het toepassen van slimme alternatieve oplossingen, cruciale netuitbreidingen voor Limburg zo snel mogelijk realiseren!”

Ruimte maken op het elektriciteitsnet
Provincie Limburg heeft samen met Provincie Noord-Brabant en het Rijk de heer Voorhorst aangesteld als speciaal coördinator voor de regionale taskforce netcongestie. In de regionale taskforce pakken betrokken partijen de uitdaging op om zo snel mogelijk meer ruimte op het net te creëren. Daarnaast heeft TenneT de afgelopen maanden een congestieonderzoek uitgevoerd. In dat onderzoek is onderzocht of door toepassing van congestiemanagement extra capaciteit kan worden gecreëerd.

We kunnen ruimte op het net creëren omdat er gebruik wordt gemaakt van flexibel vermogen van marktpartijen, die tegen vergoeding het elektriciteitsnet ontlasten tijdens verwachte piekmomenten. Daarbij is het van belang dat bedrijven en producenten niet meer transportcapaciteit vragen dan nodig is, zodat zoveel mogelijk partijen aangesloten kunnen worden.

De Provincies gaan met Enexis, TenneT en lokale partijen op zoek naar mogelijkheden om lokaal vraag en aanbod naar energie beter te balanceren zodat er een minder groot beroep op het regionale, en daarmee ook het landelijke, net hoeft te worden gedaan. Er wordt ook met alle partijen bekeken of het mogelijk is om de realisatie van de infrastructuur van Tennet en Enexis te versnellen, onder meer door de vergunningsprocedures te versnellen en ruimte te zoeken voor nieuwe infrastructuur.

Gedeputeerde van Gaans-Gijbels:
“De oplossing om bedrijven met ‘prijsprikkels’ aan te zetten om anders om te gaan met stroomverbruik is precair. Dit mag geen lastenverzwaring worden in een tijd waarin stroom en gas al zo duur zijn. Ook het Rijk en de ACM zijn aan zet om Tennet en Enexis meer creativiteit en prioritering toe te staan bij nieuwe aansluitingen.”

Slot op elektriciteitsnetwerk
Sinds de acute afkondiging van het slot op het elektriciteitsnetwerk door netbeheerder TenneT op 9 juni konden nieuwe bedrijven in Limburg niet aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk. Ook was uitbreiding van de huidige netaansluiting ten behoeve van bedrijfsexpansie of verduurzaming voor bedrijven geen mogelijkheid. Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels noemde de beslissing van TenneT eerder ‘ongekend en onacceptabel’ en riep de betrokken partijen op om tot het uiterste te gaan en nieuwe wegen te bewandelen om de effecten te beperken. Met de inzet van de regionale taskforce netcongestie en de uitkomsten van het onderzoek van TenneT zijn nu de eerste stappen richting een oplossing gezet. We zijn er echter nog niet. De taskforce moet de komende maanden op zoek naar structurelere oplossingen en hierover nauw overleg voeren met elkaar en belanghebbenden. Centraal staat dat voor het slagen van de energietransitie en de succesvolle aanpak van netcongestie de vraag naar energie beter moeten aansluiten op het aanbod van energie.

Translate »