Europese electronic Freight Transport Information

Europese electronic Freight Transport Information

De Europese electronic Freight Transport Information (eFTI) verordening is een fundamentele stap richting naadloos digitaal informatie uitwisselen met de overheid.

In het kort gaat het over het digitaliseren van de goederenstromen om overheid en aanverwante bedrijven toegang te geven tot hetgeen vervoerd wordt zonder tussenkomst van papieren documenten. De controlerende instantie kan dan digitaal zien wat er aan boord is van wagon, vrachtauto, schip etc.

Goederenstromen
Het is voor de overheid verplicht om alles op het gebied van goederenstromen (multimodaal) op Europees niveau digitaal te gaan maken. Voor ondernemers is het nu nog vrijwillig. Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat meer uitleg.

Translate »