Europese subsidie ook voor bedrijven uit Venlo

Europese subsidie ook voor bedrijven uit Venlo

Zakendoen met Duitse bedrijven is voor veel bedrijven uit Venlo haast vanzelfsprekend. Samen met een Duits bedrijf een grensoverschrijdend project uitvoeren en daarbij gebruikmaken van Europese subsidie ligt echter vaak minder voor de hand. Toch kan dat met een Interreg-subsidie via de euregio rijn-maas-noord in Mönchengladbach. Maar de euregio doet meer voor ondernemers.

Doel van de euregio is het verminderen van grens-belemmeringen bij de toegang tot de arbeidsmarkt, een studie of een samenwerking tussen bedrijven. Dit wordt bereikt door het initiëren van grensover-schrijdende projecten tussen Nederland en Duitsland. Het GrensInfoPunt bijvoorbeeld, adviseert werknemers en bedrijven over grensoverschrijdende arbeidsmarkt-kwesties, zoals belastingen en sociale verzekeringen. De Service Grensoverschrijdende Arbeid (SGA) helpt bij het zoeken naar een baan of personeel in het buurland. Het servicepunt biedt ook ondersteuning bij het opstellen van sollicitatiedocumenten en bij de beroepserkenning. Ongeveer 160 mensen hebben hierdoor al een baan gevonden aan de andere kant van de grens. Naast taalcursussen biedt het Euregio-Xperience-project stagiairs de kans stage te lopen aan de andere kant van de grens en later te solliciteren naar een baan bij een bedrijf in het buurland.

Interreg-subsidie

Het regionale beheer van het Interreg-programma is eveneens bij de euregio gevestigd. ‘Interreg’ maakt deel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en bestaat al meer dan dertig jaar. Interreg heeft als doel de grensoverschrijdende samenwerking tussen buurlanden in de Europese Unie te bevorderen. Het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Provincie Limburg en andere regionale partners zorgen samen voor de cofinanciering van projecten via dit programma. Bedrijven uit Venlo kunnen een aanvraag indienen voor Europese financiering uit het Interreg-programma, bijvoorbeeld voor een kennismaking of een haalbaarheidsstudie. Daarnaast is financiering mogelijk voor projectconsortia als de nadruk ligt op innovatie en duurzaamheid. In Venlo is in het verleden een aantal projecten op deze manier ondersteund: het bedrijf Delta Food Innovators werkte in een Duits-Nederlands consortium aan nieuwe producten, gemaakt van reststromen uit de groente- en fruitverwerking. KLG Europe werkte in een project aan de inzet van wearables in de logistiek. Maar ook de samenwerking tussen theater De Maaspoort en het Theater Krefeld und Mönchengladbach kon rekenen op een Interreg-bijdrage.

De nieuwe Interreg-financieringsperiode, die tot 2027 zal lopen, is in april dit jaar van start gegaan. “Als bedrijven zich afvragen: waar vind ik een Duits partnerbedrijf voor een gezamenlijk project en hoeveel inspanning vergt zo’n Interreg-aanvraag, dan kunnen wij helpen”, zegt Maike Hajjoubi, directeur van euregio rijn-maas-noord. “Wij zijn het aanspreekpunt voor bedrijven, gemeenten en andere organisaties. De Interreg-adviseurs ondersteunen projectaanvragen vanaf het eerste idee tot de aanvraag en in de uitvoeringsfase. Overigens kunnen alle open-bare en particuliere rechtspersonen, organisaties en bedrijven te allen tijde een projectaanvraag indienen. Een voorwaarde is echter dat de Duitse en Nederlandse partners met elkaar samenwerken.”

info@euregio-rmn.de • www.euregio-rmn.de

www.deutschland-nederland.eu

Translate »