Extra mankracht voor bijstandsregelingen zelfstandigen

Extra mankracht voor bijstandsregelingen zelfstandigen

VENLO – Om alle vragen van zelfstandigen over de door het rijk aangekondigde TOZO-maatregel sneller en beter te verwerken, zijn er door de gemeente extra mensen ingezet. Ook kunnen vanaf morgen 26 maart aanvragen digitaal verwerkt worden in plaats van alleen per post.

Veel ondernemers en zelfstandigen worden door het coronavirus van de ene op de andere dag geconfronteerd met sluiting van hun onderneming of zeer terugvallende omzetcijfers. Vorige week heeft het Rijk daarom extra maatregelen voor ondernemers aangekondigd. Deze maatregelen dienen als ondersteuning of financieel vangnet.

TOZO maatregel
Zo is voor zelfstandigen tijdelijk de TOZO maatregel in het leven geroepen. (TOZO staat voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.) Deze regeling biedt zelfstandigen een inkomensondersteuning aan tot aan het sociaal minimum voor een bepaalde tijd. Daarnaast kan er onder bepaalde voorwaarden een lening worden aangevraagd.

Dit sluit aan op de regeling die al langer bestaat: Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bbz is een regeling die door de gemeente wordt uitgevoerd en die er onder meer voor zorgt dat zelfstandige ondernemers hulp krijgen als het moeilijk gaat met hun onderneming.

Op dit moment is de nieuwe regeling (TOZO) nog niet door het Rijk gepubliceerd. Het is voor gemeentes nog onvoldoende duidelijk wat er precies nodig is om de aanvraag te kunnen beoordelen, wie er recht op heeft en hoe hoog de uitkering is. Toch moeten en gaan we hiermee voortvarend aan de slag.

Opschaling mankracht binnen gemeente
Over het algemeen kent Venlo een zeer positief ondernemersklimaat en was er weinig bezetting nodig om de Bbz werkzaamheden uit te voeren; er kon zelfs hulp worden geboden aan regiogemeenten.

Sinds de bekendmaking van vorige week dat de TOZO-regeling aangeboden wordt vanuit het Rijk, staat bij de gemeente echter de telefoon roodgloeiend met veel vragen over deze maatregel.

Zo komen er normaal 50 Bbz-meldingen per jaar binnen; dit zijn er momenteel 150 per dag. Daarnaast zorgt de onduidelijkheid die er over de regeling is voor veel extra vragen en werkzaamheden.

Dit vraag om een enorme opschaling. Er zijn dan ook binnen de gemeentelijke organisatie meer dan 10 collega’s dagelijks bezig met alle aanvragen die binnenkomen. Alle vragen, adviezen en aanvragen rondom de bestaande en nieuwe bijstandsregelingen worden in dit team in behandeling genomen. De extra mankracht komt vanuit de gemeente zelf, waarbij de medewerkers dit werk doen naast de reguliere aanvragen van burgers voor uitkeringen.

Alexander Vervoort, wethouder Sociale zaken en Werkgelegenheid: ‘Deze uitzonderlijke tijd maakt dat veel zelfstandigen het zwaar hebben en niet weten of ze het hoofd nog boven water kunnen houden. Het is dan ook belangrijk dat zelfstandigen in deze moeilijke tijd door de gemeente geholpen worden. Dat collega’s extra werk erbij nemen en er alles aan doen om zo snel mogelijk zelfstandigen met hun vragen te helpen, verdient dan ook een groot compliment.’

Versimpelde aanvraagprocedure
Inmiddels is gemeente Venlo al bezig om de aanvragen te verwerken zodat, wanneer alle informatie rondom de regeling duidelijk is, er meteen tot betaling over wordt gegaan. Alles is er op gericht zo snel mogelijk de eerste betalingen te kunnen doen.

Hierbij werkt de gemeente Venlo met een uitgebreide aanvraag voor de zelfstandigen. Enerzijds om te voorkomen dat er meerdere keren aanvullende informatie opgevraagd dient te worden en het proces vertraging oploopt, anderzijds om alvast de aanvragen te toetsen voor de tijdelijke overbruggingsregeling en eventuele reguliere bijstandsaanvragen voor zelfstandigen of uitkeringen.

Tot op heden was het niet mogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen. Ook daarvoor is achter de schermen hard gewerkt om dit eenvoudiger te maken en is ook daar een tijdelijke oplossing voor gevonden.

Vanaf donderdag 26 maart kunnen aanvraagformulieren naast de normale route per post ook digitaal ingediend worden. Dit kan via www.venlo.nl/tozo. Voor vragen over de TOZO-regeling en Bbz kunt u rechtstreeks bellen met 077-3597290. Dit kan ook per mail naar info@venlo.nl.

Translate »