Fietsbrug over Greenportlane in 2019

Fietsbrug over Greenportlane in 2019

Fietsers naar de bedrijven op Tradeport Noord moeten nu ver omfietsen als ze veilig de Greenportlane willen oversteken.

Bij de aanleg van het bedrijventerrein werd geen rekening gehouden met fietsers en voetgangers. Er zijn nu een aantal fietspaden aangelegd en de bebording is aangepast maar een veilige oversteek is nog niet geregeld.

De hobbels voor de aanleg van een fietsbrug zijn nu genomen. Er wordt dit jaar nog gestart met de aanleg door de provincie en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Meer informatie in het onderstaande bericht uit De Limburger van 18 februari 2019:

Translate »