Forse groei logistieke hotspot Venlo-Venray

Forse groei logistieke hotspot Venlo-Venray

De overslag van zeecontainers in de regio Venlo-Venray is sinds 2010 met 59 % gestegen. Daarmee groeit de regio het snelst van de vijf belangrijkste logistieke hotspots van Nederland.

In 2017 werden ruim 790.000 zeecontainers in Noord-Limburg overgeladen op binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen. In 2010 waren dat nog 496.000. Het grootste deel van de aanvoer komt uit Rotterdam. Vorig jaar kwamen hier zo’n 179.000 containers vandaan. Dit blijkt uit het rapport De Regionale Economie van CBS.

Volgens een jaarlijkse verkiezing door de vakpers zijn de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland achtereenvolgens West-Brabant, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray, Rivierenland en Utrecht. Van de 1,1 miljard ton goederen die in 2017 werd overgeslagen van of naar binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen, had een kwart een van deze vijf hotspots als herkomst of bestemming. Voor een groot deel gaat het hierbij om goederen die onderweg zijn van of naar de Rotterdamse haven. Van de vijf hotspots groeiden Rivierenland, Venlo-Venray en West-Brabant in 2017 het hardst als het gaat om overgeladen gewicht.

In Venlo-Venray en Rivierenland worden vanwege hun strategische ligging (dicht bij de Duitse grens) veel goederen overgeslagen die eerder in de Rotterdamse haven met zeeschepen zijn aangevoerd. In 2017 werden vanuit het Rotterdamse havengebied 2,5 miljoen zeecontainers vervoerd naar het Nederlandse achterland. Een derde daarvan werd gelost in een van de vijf logistieke hotspots. De meeste containers waren bestemd voor de hotspots West-Brabant en Venlo-Venray. Daarnaast gingen vanuit het havengebied veel containers naar de regio Groot-Amsterdam en Noordoost-Noord-Brabant.

bron: Wij Limburg, foto: Ondernemend Venlo

Translate »