Gedeeltelijke lockdown komt hard aan bij ondernemers

Gedeeltelijke lockdown komt hard aan bij ondernemers

ROERMOND – ‘Het is onvermijdelijk dat het kabinet extra maatregelen neemt om de oplopende besmettingen terug te dringen. Het komt hard aan, vooral in sectoren die telkens opnieuw de klappen krijgen. De komende weken moeten we in Nederland daarom alles op alles zetten om de testcapaciteit op orde te krijgen, de routekaarten uit te werken zodat maatregelen minder grof hoeven te zijn en de handhaving van gedragsregels beter te organiseren’. Dat zeggen de Limburgse Werkgevers Vereniging, VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de persconferentie van minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS) van zojuist. ‘Het is goed dat het kabinet aangeeft dat er extra ondersteuning nodig is voor ondernemers die door de gedeeltelijke lockdown worden getroffen.’

Giel Braun, voorzitter LWV: “Het is belangrijk dat we het virus er onder krijgen. Kennelijk lukte het ons onvoldoende om ons met zijn allen aan de gedragsregels te houden. Het kabinet komt nu met harde maatregelen. Het is belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen houden. Laat het kabinet ook met dezelfde snelheid over de brug komen met aanvullende ondersteunende maatregelen en de time-out- en stopregeling waar we al een tijd over spreken. De focus van het kabinet zou moeten komen te liggen op wat wél kan, anders is het voor veel bedrijven snel afgelopen.”

Slimmere maatregelen
De gedeeltelijke lockdown raakt een groot aantal sectoren, zoals horeca, evenementen, cultuur, reisbranche, detailhandel, transport en toeleverende bedrijven. De komende weken moeten worden benut om het arsenaal aan maatregelen te verfijnen. Idealiter zijn maatregelen effectief, zo min mogelijk schadelijk voor de economie, eerlijk en begrijpelijk. Tegelijkertijd moet de testcapaciteit omhoog en is betere handhaving van de gedragsregels nodig. Ondernemers, zoals in de horeca, kunnen daar ook een rol in pakken. In de nieuwe routekaart moeten fijnmaziger maatregelen en experimenten uitgewerkt worden in bijvoorbeeld de horeca en andere sectoren, zodat ondernemers deel zijn van de oplossing.

Ondersteuning intensiveren
Nu veel ondernemers noodgedwongen weer verder worden beperkt en consumenten ook terughoudender worden, kunnen veel sectoren alleen met extra ondersteuning door deze zware tijden worden geholpen. Daarom is het essentieel dat:

  • er snel een time-out- en stopregeling komt voor ondernemers om zonder schulden (tijdelijk) te kunnen stoppen.
  • ondernemers die ten onrechte al acht maanden buiten de boot vallen bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) snel alsnog van die regeling gebruik kunnen maken.

Als ondernemersorganisatie zijn wij hierover via VNO-NCW en MKB-Nederland in gesprek met het kabinet. Ook over wat nodig is vanwege de nieuwe maatregelen gaan zij snel met het kabinet aan tafel.

Translate »