Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

Ondernemend Venlo ijverde jarenlang voor gladheidsbestrijding op de bedrijventerreinen. Een deel van de wegen viel namelijk buiten de gemeentelijke strooiroutes.

Sinds de winter 2019/2020 laat Ondernemend Venlo zelf de aanvullende gladheidsbestrijding op de bedrijventerreinen uitvoeren. Na intensief overleg met B&W gemeente Venlo is deze laatste tegemoet gekomen aan onze wens. Dit indien voldaan wordt aan enkele voorwaarden.

Op exact dezelfde tijdstippen en wijze wordt door Van den Broek Hoveniersbedrijf, in nauwe samenwerking met de gemeente Venlo, de wegen op de BIZ-bedrijventerreinen sneeuw- en ijsvrij gemaakt.

naar nieuwsbericht over gladheidsbestrijding

Translate »