Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

De gemeente Venlo voert een beleid waarbij alleen op doorgaande wegen gestrooid wordt. Hierdoor ontstaan mogelijk gevaarlijke situaties op de bedrijventerreinen. In 2017/2018 heeft de Parkmanager geïnventariseerd welke behoeften van ondernemers er zijn en op welke locaties tijdens gladheid problemen ontstaan dan wel zijn.

De commissie infrastructuur van O.V. is in overleg met de gemeente om extra strooiroutes in de planning op te laten nemen.

Translate ┬╗