Gratis professioneel advies op het gebied van grensoverstijgend ondernemen

Gratis professioneel advies op het gebied van grensoverstijgend ondernemen

Vincent Pijnenburg is lector Cross-border Business Development (Fontys Hogeschool Venlo) en tevens voorzitter van de negenkoppige Commissie Internationalisering van Ondernemend Venlo. Deze commissie behartigt de belangen van ondernemers die grensoverstijgend (willen) ondernemen en geeft gratis professioneel advies. Pijnenburg: “We hebben veel expertise gebundeld, ik hoop dat nóg meer ondernemers gebruik gaan maken van onze kennis en kunde.”

De Commissie Internationalisering is, zoals de naam al zegt, officieel een internationaliseringscommissie. “Maar eigenlijk ligt onze focus op het benutten van kansen op de Duitse markt”, zegt lector Vincent Pijnenburg. De leden bestaan uit Nederlandse en Duitse ondernemers, de gemeente Venlo en het onderwijs. “Samengevoegd bezitten we een bulk aan kennis en kunde waarmee we ondernemers vrijblijvend willen helpen. Daarnaast hebben we een rijk netwerk, zoals de Business Club Maas Rhein waar ik voorzitter van ben. Deze club bestaat voor vijftig procent uit Nederlandse en vijftig procent uit Duitse leden. Daarmee hebben we een goede achterban waar we bij aan kunnen kloppen.”

Noodzaak
Volgens de lector is Duitsland voor veel Nederlandse bedrijven de eerste stap naar internationalisering. Pijnenburg: “Bij zeventig procent van de Nederlandse bedrijven die exporteren was Duitsland hun eerste exportland. Vanuit die positie zijn ze verder gaan uitbreiden. Vaak willen ondernemers veilig dicht bij huis beginnen voordat ze verder gaan kijken. Hiervoor is Duitsland het ideale land.” Vincent Pijnenburg stelt dat de noodzaak van een versterkende samenwerking met onze oosterburen steeds groter wordt. “De afgelopen jaren zijn er een aantal ontwikke­lingen geweest die de vraag hiernaar hebben versterkt, zoals COVID-19. Waar voorheen met gemak goedkope spullen uit Azië werden geïmporteerd, is men na corona kritischer geworden. Ondernemers zijn zich bewuster van de risico’s die ze lopen wanneer ze goederen uit verre landen importeren.” Volgens de lector zijn veel producten en materialen ook dichterbij, bijvoorbeeld vlak over de grens, verkrijgbaar. Hij hoopt dat ondernemers zich bewuster worden van het feit dat Duitsland een buurland is met veel potentie. “We denken nog te veel in grenzen, daar mag verandering in komen. Noordrijn-Westfalen is een deelstaat met 18 miljoen inwoners en veel industrie. Het is zonde dat onder­nemers vaak geen idee hebben van welke bedrijven er allemaal over de grens gevestigd zijn. Qua product­prijs liggen de kosten misschien wat hoger dan bij Aziatische artikelen, maar je loopt als onder­nemer op vele vlakken aanzienlijk minder risico.”

Hulp
Grensoverstijgend ondernemen kan op vele vlakken. Pijnenburg: “De een wil Duitse werknemers aantrekken, de ander wil een productielocatie in Duitsland openen of weten hoe je een Duitse vacaturetekst opbouwt. Daarom heeft de commissie als eerste stap een online inter­­nationaliserings­­scan ontwikkeld voor zowel onder­­nemers die al actief zijn op de Duitse markt als voor bedrijven die zich in de oriëntatie­fase bevinden van het zakendoen in Duitsland. Met de uitkomst van de scan kijken de commissie­leden waar ze kunnen helpen. Daarnaast bieden ze antwoorden op vele vragen. Pijnenburg: “‘Waar moet ik me inschrijven?’, ‘is er een Duitse Kamer van Koophandel?’ en ‘welke subsidie­mogelijkheden zijn er?’ zijn vragen waar wij al het antwoord op hebben. Dat wiel hoeven ondernemers niet opnieuw uit te vinden.”
Volgens Pijnenburg is het belangrijk dat ondernemers op de hoogte zijn van de culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland wanneer je grensoverstijgend gaat ondernemen. “Ook al liggen we pal naast elkaar en zijn we allebei Europese landen, de manier van zakendoen is een wereld van verschil.
Nederlanders zijn echte pragmatici; ze denken vandaag te starten en morgen succes te hebben. Duitsers daarentegen zijn engineers; zij ontwikkelen betrouwbare producten, zoals machines en auto’s, en willen de plannen van A tot Z doornemen. Ook zijn er grote verschillen in de manier van tutoyeren, het schrijven van vacatureteksten en de schriftelijke communicatie. Als je zaken wilt doen in Duitsland en hier niet op de hoogte van bent, dan sta je al flink achter.”
Indien je als Nederlands bedrijf zaken wil doen met de oosterburen is het bevorderlijk als je al een Duitse vestiging hebt. “Maar je moet natuurlijk ooit ergens beginnen”, vertelt hij. “Daarom openen veel Nederlandse bedrijven een GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) in Duitsland, zodat men een postbus/aanschrijfadres) heeft en het lijkt alsof je al in Duitsland bent gevestigd. Het is iets dat je maar net moet weten. Daarom ondersteunt onze commissie Nederlandse bedrijven in zulke acties.”

internationalisierungsscan.eu/nl

Translate »