Grenslandconferentie: nieuwe grenslandagen­da 2021 vastgesteld

Grenslandconferentie: nieuwe grenslandagen­da 2021 vastgesteld

VENLO – MAATRICHT – Op uitnodiging van Europa-minister van Noordrijn-Westfalen Holthoff-Pförtner, staatssecretaris Raymond Knops en gouverneur Bovens hebben de spelers in de grensoverschrijdende samenwerking elkaar online bij de tweede Grenslandconferentie getroffen vanuit Duisburg. Daarbij werd voor de eerste keer de Grenslandprijs aan een bijzonder project voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland verleend. Daarnaast werd de nieuwe Grenslandagenda 2021 vastgesteld.

Minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops: “de Grenslandconferentie heeft zich tot een belangrijk platform tussen onze beide landen ontwikkeld. Het is een soort familie-treffen van de grensregio waar de spelers met elkaar in contact komen om de samenwerking verder te ontwikkelen en hindernissen af te bouwen. Eén keer per jaar, dit keer online, komen de partners samen om gezamenlijk de prioriteiten te bepalen. Hoe belangrijk goede samenwerking is, is duidelijk geworden tijdens de Corona-pandemie. Hierdoor konden we de grenzen openhouden. Deze verbindingen zijn essentieel en daar zullen we aan verder werken.”

De Grenslandagenda 2021 werd, met minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops als voorzitters, door het Bestuurlijk Overleg met daarin ook de drie grensprovincies, de drie Bezirksregierungen en de vier Euregios op 2 december vastgesteld. De Grenslandprijs werd in een aansluitende live uitzending(opent externe website) vanuit Duisburg uitgereikt.

Grenslandprijs 2021
De eerste Grenslandprijs werd dit jaar uitgereikt aan het project “Sprich deine Nachbarsprache/Spreek je buurtaal(opent externe website)”. In dit project leren scholieren van 33 basisscholen aan weerszijden van de grens over elkaars buurtaal en cultuur. Een onafhankelijke jury bestaande uit Anouk Bollen (Instituut voor Transnationale en Euregionale Samenwerking en Mobiliteit ITEM van de Universiteit Maastricht), Werner Schaurte-Küppers (Duits-Nederlandse Handelskamer DHNK) en Merlijn Schoonenboom (journalist en schrijver) heeft dit project uit 36 inzendingen uitgekozen. De Grenslandprijs is ingesteld tijdens de eerste Grenslandconferentie in 2019 in Venlo.

Grenslandagenda
In de Grenslandagenda 2021 zijn de gezamenlijke prioriteiten voor het komende jaar vastgelegd. De gezamenlijke aanpak van de Corona-pandemie is één van de zwaartepunten. Doel is om ook op toekomstige pandemieën voorbereid te zijn zodat grenzen open kunnen blijven.
Beide landen kwamen overeen de Corona ervaringen in de grensregio nader te onderzoeken. Concrete ervaringen kunnen laten zien wat goed gelopen is, maar ook waar verbeteringen mogelijk en zinvol zijn, bijvoorbeeld in de organisatie van de samenwerking, in de coördinatie van maatregelen of in de communicatie naar de burgers. Daar bovenop wordt een epidemiologische studie uitgevoerd die inzicht moet geven in de verspreiding van het virus in de grensregio.
Gouverneur Theo Bovens: “de Grenslandagenda is een echte samenwerkingsagenda, bottom-up ontstaan in de grensregio en gevuld met concrete initiatieven. Door de verschillende onderwerpen gezamenlijk op te pakken kunnen we als grensregio meer massa maken en de boel met steun uit Den Haag en Düsseldorf echt in beweging brengen.”

Het grensoverschrijdend openbaar vervoer wordt versterkt met verdere uitbreiding van grensoverschrijdende Semestertickets. Hiermee kunnen studenten naar een universiteit of hogeschool aan de andere kant van de grens als fysiek onderwijs weer mogelijk is. Een eerste resultaat van de vorige Grenslandagenda is de introductie van het Semesterticket voor studenten uit Aken waarmee ze tegen een geringe meerprijs met bus of trein naar Heerlen of Maastricht kunnen reizen. Daarnaast zal in 2021 een test worden gedaan met een app waarmee reizigers tussen Aken en Maastricht kunnen reizen. Doel is dat reizigers op termijn met één OV-app zowel in Nederland als in Noordrijn-Westfalen kunnen reizen.

De Servicepunten voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA’s) moeten in 2021 Corona-proof gemaakt worden. Het netwerk langs de grens wordt gecompleteerd met een SGA in Kleve. Afgelopen jaar werd al een SGA in Venlo geopend. Het streven is om de SGA’s, in navolging van de Grensinfopunten op termijn structureel te financieren. De Grensinfopunten gaan grenswerkers adviseren bij diploma-erkenning. Grensinfopunten bevinden zich langs de hele grens en bieden aan ca. 48.000 grenswerkers, werkgevers en studenten informatie en advies bij werken, wonen en leren over de grens. MBO-scholen langs de hele grens gaan met elkaar samenwerken om hun studenten meer euregionaal onderwijs aan te bieden. Veiligheid is een nieuw thema in de Grenslandagenda 2021. Gouverneur Theo Bovens: “Het is goed dat veiligheid nu expliciet in de agenda is opgenomen.”

Jaarlijkse grenslandconferentie
De jaarlijkse Grenslandconferentie is een besluit van Knops en Holthoff-Pförtner tijdens de eerste Regeringsconsultatie tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in 2018. De conferentie bestrijkt het volledige grensgebied, van Enschede-Gronau in het Noorden tot Vaals-Aken in het Zuiden. De eerste Grenslandconferentie vond in mei 2019 plaats in Venlo. Dit jaar met Duitsland als gastheer vond de conferentie in Duisburg plaats, vrijwel geheel online vanwege Corona. In 2021 zal de Grenslandconferentie in Enschede plaatsvinden.

Translate »