Grensoverschrijdende economie

Grensoverschrijdende economie

Graag nodigen wij u van harte uit voor de tweede bijeenkomst grensoverschrijdende economie op 16 mei 2022 van 12.00 – 18.30 uur bij Verve5, Zur Feuerwache 5 in Krefeld.

Het doel is de grensoverschrijdende gemeenschap van economische beleidsambtenaren verder te versterken en twee onderwerpen die u tijdens de vorige bijeenkomst als belangrijke grensoverschrijdende kwesties in de regio hebt aangemerkt, concreter aan te pakken:

  • Duurzame bedrijventerreinen
  • De euregionale arbeidsmarkt / tekort aan geschoolde arbeidskrachten

De Service Grensoverschrijdende Arbeid (SGA) zal zich ook voorstellen.

Misschien vindt u ook belangstellenden voor een gezamenlijk Interreg VI-project over een van deze onderwerpen! Graag vertellen wij u daar meer over op deze dag. Wij hopen u op 16 mei 2022 persoonlijk te mogen verwelkomen.

Graag aanmelden voor 11 mei via:
myrthe.vanessen@euregio-rmn.de

Translate »