Grenspendelaars en coronatesten

Grenspendelaars en coronatesten

VENLO – Er is ongerustheid onder ondernemers die grenspendelaars in dienst hebben. De verplichte coronatesten brengen veel kosten en overlast met zich mee.

Ondernemend Venlo heeft hierover met de gemeente contact opgenomen om te vragen wat er gedaan kan worden. Dit komt als reactie:

Er is ambtelijk overleg geweest tussen de ministeries van BZK en VWS, grensgemeenten, veiligheidsregio’s en Duitsland (zowel op rijks als op Bundesland niveau). De problemen waar Venlo als grensgemeente tegenaan loopt, zijn hier zeer nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Denk daarbij aan werknemers aan beide zijden van de grens, kinderen die aan weerszijden naar school gaan, mensen die dieren hebben aan de overzijde van de grens, mantelzorgers, etc.. Ook de aanzienlijke kosten kwamen daarbij ter sprake!
Uit dat overleg is een vervolg gekomen waar een vertegenwoordiger van de gemeente samen met een vertegenwoordiger van de GGD-LN bij aansluit. Dat gaat over testen, testlocaties, kosten,….

Drie sporen die de gemeente bewandelt:

* Nationaal wordt via diverse diplomatieke kanalen getracht om te bevorderen dat uitzonderingen voor grenswerkers en scholieren mogelijk worden.
Op provinciaal niveau wordt gekeken op welke wijze dit diplomatieke spoor ondersteunt kan worden. Dit in nauwe samenwerking met BZK.

* Burgemeester Scholten heeft de grensproblematiek nadrukkelijk ingebracht bij het Veiligheidsberaad (Overleg van alle voorzitters van de Veiligheidsregio’s met de minister van Justitie en Veiligheid). Daarnaast bespreekt hij het in andere landelijke overleggen die hij heeft.

*Wethouder Boom is hierover in gesprek met zijn grenscollega’s en oefent op die manier ook landelijk zijn invloed uit.

Handig om te weten: Iedere inwoner van NRW kan zich 1 x per week kosteloos laten testen. Daarmee worden de kosten voor Duitse werknemers in ieder geval al minder.
Meer hierover lees je hier.

Translate »