Groenproject Tradeport Oost; mooie samenwerking!

Groenproject Tradeport Oost; mooie samenwerking!

Soms zijn de wensen op een Businesspark groter dan de BIZ-bijdrage. Het is dan zaak om creatief naar de oplossingen te kijken en deze voor te leggen aan leden, bestuur en andere betrokkenen.

Hier is een goede samenwerking voor nodig en dat was op Businesspark Tradeport Oost zeer zeker het geval. Samen met Ger Kamps (VvE Flora Trade Parc Venlo) heeft Lidy Rutten (bedrijventerreinmanager) intensief gekeken naar de mogelijkheden en de pilot voor 2019 is inmiddels gestart.

Buiten het jaarlijkse groenonderhoud van de gemeente legt Ondernemend Venlo samen met Flora Trade Parc en Noord-Limburgs Groen (NLG) de lat hoger in het onderhoud; extra maaien van bermen, meer aandacht voor groen en het extra maaien van talud- en sloten. NLG heeft het eerste zwerfvuil in het groen meegenomen én gaat het stamschot verwijderen, op eigen kosten.

Natuurlijk houden we rekening met duurzaam bermbeheer; niet alleen gericht op het kort houden van de vegetatie maar biodiversiteit is ook een doelstelling. Het maaisel blijft enkele dagen liggen om te drogen. De zaden komen dan vrij uit het maaisel en blijven op de bodem voor natuurlijke bemesting. Het talud naast de snelweg blijft groen met struiken en bomen en langs de Venrayseweg blijft het onderhoud bij de gemeente. Zo ontstaat een mooi onderhouden Businesspark met overstaande vegetatie waarin planten, vogels, insecten en mensen zich thuis voelen.

Zeer trots zijn we dan ook om het eerste resultaat te presenteren. Dit is waar we goed in zijn: ondernemen, samenwerken, innoveren en komen tot een succesvolle uitvoering.

Op de foto v.l.n.r. Rob Vercoulen (Noord-Limburgs Groen), Lidy Rutten (Bedrijventerreinmanager Ondernemend Venlo), Ger Kamps en Harm van Raaij (Flora Trade Parc Venlo – ForaZon Vastgoed B.V. en Cash & Carry FloraZON)

Translate »