Groenvoorziening

Groenvoorziening

Bij de Parkmanager en de gemeente komen vaak vragen binnen met betrekking tot snoeien van struiken en bomen, maaien en schoonhouden van bermen en sloten en overlast door konijnen en mollen. Daarom is begin 2018 is er een speciale werkgroep ”Groen” opgericht waarin O.V. ondernemers en de gemeente samen bekijken hoe het beheer van de openbare ruimte naar een hoger plan gebracht kan worden.

Translate »