Hoog water juli 2021

Hoog water Noord Limburg

Alarmfase 1 Noord- en Midden-Limburg.   (update 19 juli 2021)

Het water in de Maas is weer aan het dalen. De stand van zondagavond is 1.713 +NAP.

Door het dalen kan het grondwater gaan stijgen. Mogelijk lopen daardoor nog kelders vol. Wacht met het leegpompen van uw kelder totdat het hoge water verdwenen is. Te vroeg leegpompen kan zorgen voor extra schade.

Wat te doen bij terugkomst in uw bedrijf:

1. Controleren gas- en elektriciteitsinstallaties en/of toestellen (ook als er geen sprake is van wateroverlast). Neem bij twijfel altijd contact op met Enexis Groep via telefoonnummer 0800-9009.

2. Schade
Maak foto’s van evt. schade vóórdat u gaat opruimen voor mogelijke schadeafhandeling. Neem contact op met uw eigen verzekering of -adviseur.

3. Opruimen/schoonmaken
Mocht er vanwege het hoogwater afval zijn achtergebleven dan is het verzoek om dit zelf op te ruimen. Wellicht kunnen we samen met alle ondernemers op de bedrijventerreinen een opruimactie houden #CleanupVenlo

Voor meer informatie, waterstanden, wegafsluitingen, instructies, hulp en nazorg verwijzen wij naar Actuele informatie van gemeente Venlo

klik voor Actuele waterkaart

klik voor informatie over hoogte van uw bedrijf ten opzichte van NAP

klik voor Actuele informatie van veiligheidsregio

Translate »