Huisvesting arbeidsmigranten op Noorderpoort

Huisvesting arbeidsmigranten op Noorderpoort

De bedoeling is dat er op industrieterrein Noorderpoort 750 arbeidsmigranten worden gehuisvest. Initiatiefnemer is Werkconsult Beheer BV. De gemeente Venlo moet echter nog goedkeuring geven aan de plannen.

De initiatiefnemer heeft dinsdag 3 juli een informatiebijeenkomst georganiseerd waar de plannen zijn gepresenteerd aan betrokkenen en omwonenden. Volgens dagblad De Limburger waren er zo’n zestig aanwezigen en werd vooral de vraag gesteld waarom de arbeidsmigranten niet op hun huidige locatie in Arcen kunnen blijven. Zo’n 500 arbeidsmigranten wonen nu nog op camping Maasvallei Oost. Nog eens 250 mensen zijn elders in het dorp ondergebracht. De aanwezigen maken zich ook zorgen over de gevolgen op de parkeerdruk en de hoeveelheid verkeer in de wijk.

Werkconsult Beheer BV wil een parkachtige omgeving creëren op Noorderpoort rondom klooster Albertushof. Behalve de huisvesting van arbeidsmigranten moet er ook een resomeercentrum komen. Resomeren is een nieuw alternatief naast begraven en cremeren.

De verplaatsing heeft volgens de initiatiefnemer te maken met gemeentelijk beleid. Buitenlandse werknemers mogen van de gemeente niet meer op een vakantiepark verblijven en moeten daar uiterlijk op 1 januari 2020 vertrekken.

Translate »