Hulp voor waterschade Limburg 2021

Hulp voor waterschade Limburg 2021

VENLO – De afgelopen week is een en ander in het nieuws geweest met betrekking tot de afhandeling schade hoogwater 2021. LWV heeft hierover bericht in een nieuwsbrief. Ze kondigden aan dat er een infobijeenkomst zou worden georganiseerd. Dit is tot op heden niet mogelijk daar het ministerie van justitie en veiligheid nog aan een aantal concrete punten werkt. Binnenkort komt er meer nieuws naar buiten. Als u daar belangstelling voor heeft kan LWV contact met u opnemen. Mogelijk komt er een digitale meeting met infoverstrekking samen met Ondernemend Venlo. LWV wil u ook graag bijstaan met experts met betrekking tot het claimen van schade (in lokale meetings of wellicht gevalsbehandeling).

Het positieve nieuws is dat de WTS nu officieel is bekrachtigd in deze met een daarbij behorende ministeriele verordening, alsook de NOW en TVL. Ook positief is dat minister Grapperhaus ruimte biedt voor overleg over de uitgesloten omzetschade. Deze is uitdrukkelijk uitgesloten bij de memorie van toelichting bij de WTS. Echter, via de lobby is het gelukt om hierover in het vierde kwartaal het overleg aan te gaan. Zoals je in de informatie via onderstaande links kunt zien, maakt het nogal verschil voor de tegemoetkoming bij schade welke schadecategorie het betreft en hoe je e.e.a. kunt verantwoorden. Vandaar ons aanbod om hierbij te ondersteunen.

Via onderstaande links krijgt u alle relevante info die op dit moment bekend is.

Melden waterschade na overstromingen in Limburg juli 2021 | https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/wtsjuli2021

Afhandeling schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afhandeling-schade-wateroverlast-limburg-en-noord-brabant

Heeft u belangstelling voor nadere informatie of wilt u gebruik maken van het hulpaanbod? Laat dit dan weten via mail: litjens@lwv.nl. Reactie volgt dan in de week van 30 augustus.

Translate »