Informatiebijeenkomst knaagdierbeheersing op 1 juni

Informatiebijeenkomst knaagdierbeheersing op 1 juni

Op woensdagmiddag 1 juni 2022 vindt in het kader van World Pest Day een bijeenkomst plaats die in het teken staat van geïntegreerde knaagdierbeheersing. De organisatie is in handen van het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen), het Kennisnetwerk Biociden (KNB), NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven), PCN (Pest Control News) en PLA..N. (Platform Plaagdierbeheersing Nederland).

Op 1 januari 2023 verandert de regelgeving voor knaagdierbeheersing. Na deze datum is het zonder certificering verboden om aangewezen rodenticiden toe te passen bij de bestrijding van ratten en muizen, zowel binnen als buiten. De aanpak van ratten en muizen moet plaatsvinden volgens geïntegreerde knaagdierbeheersing, ook wel: IPM Knaagdierbeheersing. Hierbij staat habitatmanagement voorop, dit is het weren en voorkomen van knaagdieren. Is bestrijding toch nodig, dan gebeurt dat in de eerste plaats met niet-chemische middelen zoals klapvallen. Pas als dat niet afdoende blijkt, is bestrijding van knaagdieren (ratten en muizen) met toegelaten rodenticiden onder strikte voorwaarden mogelijk.

Datum: woensdag 1 juni 2022
Plaats: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven
Tijd: 12:30 – 17:00 uur

De bijeenkomst wordt gestreamd, u kunt dus online deelnemen.

Programma
De bijeenkomst zal worden geleid door dagvoorzitter Kees Le Blansch. De inhoud van de dag is gericht op de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (de plaagdierbeheerser) bij het voorkomen van overlast door knaagdieren en uitdagingen daarbij. Er zullen presentaties zijn die duidelijk maken hoe opleiding en certificering geregeld is en wat geïntegreerde knaagdierbeheersing in de praktijk inhoudt. Betrokken ministeries presenteren het Programma IPM-Knaagdierbeheersing en wat dit moet gaan opleveren. Ook zullen gemeentes en woningbouwverenigingen ervaringen met knaagdierbeheersing met u delen. Zodra het programma definitief is, vindt u dat op deze site terug.

Doelgroepen zijn onder andere gemeentes, woningbouwverenigingen, woningeigenaren, winkelcentra of winkeleigenaren. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u de bijeenkomst zelf wilt bezoeken of online wilt deelnemen. Er is plaats voor 120 deelnemers.

Translate »